Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 28 september 2020

Beste lezers, Hopelijk verkeren jullie en jullie familie allemaal nog in een goede gezondheid want Corona laat ons nog niet los. Ook was deze zomer geen zomer als anders. Uitstapjes met vrienden, een barbecue met buren, reizen,… het verliep allemaal anders. Maar ook de zorg verliep of verloopt nog …

Door Tine van der Vloet op 24 september 2020

Enkele maanden geleden verscheen een persbericht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap over het nieuwe platform Zorgwijs.be. Dit platform is opgericht door het VAPH samen met de VZW PVBwijzer. Zorgwijs moet een gebruiksvriendelijke en online oplossing bieden voor personen met een …

Door Tine van der Vloet op 16 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgaanbieders moeten zorgen voor collectieve inspraak. Wanneer er woonondersteuning is, gaat dit zelf nog een stapje verder en moet er een collectief overlegorgaan opgericht worden, beter bekend uit het verleden als de gebruikersraad. Zo’n collectief overlegorgaan bestaat uit een aantal gebruikers …

Door Tine van der Vloet op 31 juli 2020

Beste, Afgelopen weken heb ik in de commissie welzijn en in de plenaire vergadering  verschillende vragen gesteld rond alles wat met de sector van personen met een beperking te maken heeft. Ook over de verdeling van de budgetten voor 2020 heb ik de minister bevraagd. Omdat het persoonsvolgend budget …

Door Tine van der Vloet op 23 juli 2020

De vorige Vlaamse regering heeft het besluit genomen dat er, net zoals bij volwassenen met een beperking, ook voor kinderen en jongeren met een beperking een persoonsvolgende financiering (PVF minderjarigen) zou moeten komen. Dit kon ik dan ook alleen maar toejuichen. Onder toenmalig minister van …

Door Tine van der Vloet op 21 juli 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

De vorige Vlaamse regering heeft het besluit genomen dat er, net zoals bij volwassenen met een beperking, ook voor kinderen en jongeren met een beperking een persoonsvolgende financiering (PVF minderjarigen) zou moeten komen. Ik was hier dan ook heel enthousiast over. Onder toenmalig minister van …