Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 24 november 2020

Deze ochtend bereikten werkgevers en werknemers uit het Vlaamse welzijns- en zorglandschap een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering. Vanaf 1 januari 2021 zal er jaarlijks voor €527 miljoen euro aan nieuwe koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen geïntroduceerd worden in de Vlaamse social …

Door Tine van der Vloet op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Afgelopen woensdag hebben is er in het Vlaams parlement de resolutie met aanbevelingen coronabeleid in beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behandeld. Deze resolutie bevatte 119 aanbevelingen voor het bredere domein van Welzijn, zoals residentiele jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg …

Door Tine van der Vloet op 12 november 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Vandaag werd er in het Vlaams Parlement een vraag gesteld over de personeelsuitval in instellingen voor personen met een beperking. Over dit onderwerp had ik zelf ook een vraag ingediend om te behandelen in de commissie Welzijn. Door de drukke agenda in deze commissie is deze helaas nog niet op de …

Door Tine van der Vloet op 5 november 2020

Beste, We zijn weeral een maandje verder en er draait nog altijd veel rond COVID-19. Dat merken we ook in onze werking want vele vragen in de commissie en plenaire gaan over dit onderwerp. Helemaal normaal uiteraard want er zijn vele vragen over te stellen. Ook in het Vlaams parlement zijn er weer …

Door Lorin Parys, Koen Daniëls, Tine van der Vloet, Katja Verheyen, Elke Sleurs op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft 119 aanbevelingen klaar voor de verder aanpak van de COVID-19-crisis. De rode draad is dat maatregelen en communicatie duidelijk en doelgericht moeten zijn. De 119 aanbevelingen werden allemaal goedgekeurd. In het Vlaams Parlement is de ‘Commissie …

Door Tine van der Vloet op 27 oktober 2020

Wanneer er budget wordt vrijgemaakt voor het uitbetalen van nieuwe persoonsvolgende budgetten ontvangt de persoon die in aanmerking komt voor een PVB een terbeschikkingstellingsbrief. In deze brief staat genoteerd dat het PVB is toegewezen. Binnen de 4 maanden na ontvangst van deze brief dient de …