Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 26 januari 2023

Jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, de zogenaamde GES+-jongeren, hebben een zeer complexe zorgvraag of een meervoudige problematiek. Dit veelal in combinatie met verstandelijke beperkingen, psychiatrische problemen en een ontoereikende gezinscontext. Deze jongeren kunnen …

Door Tine van der Vloet op 19 januari 2023

Met het Zorginvesteringsplan neemt de Vlaamse Regering het engagement om personen in prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget te geven. Voor 1.100 personen uit prioriteitengroep 2 ging in december een proefproject met deelbudgetten van start. Ook werd er 20 miljoen euro …

Door Tine van der Vloet op 12 januari 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Het proefproject deelbudgetten ging afgelopen maand van start. De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 kregen een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om deel te nemen aan dit project. Op dinsdag 10 januari stelde ik hier enkele vragen over aan minister …

Door Tine van der Vloet op 15 december 2022

Beste lezer, Deze maand startte met goed nieuws. Personen uit prioriteitengroep 2, die kunnen deelnemen aan het pilootproject deelbudgetten, hebben een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen. Vanaf 1 december nemen zij hun deelbudget in ontvangst. Daarnaast …

Door Tine van der Vloet op 24 november 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

In 2021 besloot de Vlaamse Regering om de budgetcategorieën voor personen met een beperking te actualiseren. Sindsdien zijn er niet langer 12, maar 24 budgetcategorieën voor personen met een beperking. Het doel? Personen met een gelijke zorgzwaarte gelijke ondersteuning bieden. Vorige week …

Door Tine van der Vloet op 21 november 2022

De evolutie van het aantal groenezorginitiatieven is in stijgende lijn. In 2017 waren er slechts 31 groenezorginitiatieven, in 2021 waren dit er 94. Vorig jaar maakten 124 personen gebruik van dergelijk initiatief. Een positieve evolutie. Een groenezorginitiatief met registratie bij het Vlaams …