Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 17 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Sinds 2017 ben ik vragende partij om een plaats op de wachtlijst mee te delen aan personen die wachten op een persoonsvolgend budget. Dit kan eenvoudigweg door een volgnummer of range toe te kennen. Oud-minister Jo Vandeurzen vond dit een goed idee en maakte hier in 2019 middelen voor vrij. Hoewel …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2022

Beste lezer, De maand mei verliep niet onopgemerkt. Het meest verrassende nieuws van deze maand was het afscheid van minister Wouter Beke. Op woensdag 11 mei stelde ik hem onverwacht de allerlaatste vraag in de plenaire vergadering. Graag wil ik hem bedanken voor de fijne samenwerking in de …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2022

Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik al een tijdje bezig met een conceptnota over een jongerenbudget voor jongeren die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken. Vandaag presenteerde ik deze in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Wil je de presentatie (her)bekijken? Dan kan …

Door Tine van der Vloet op 23 mei 2022

Erkende assistentiehondenscholen hebben een machtiging om hun assistentiehonden de titel en het certificaat van geattesteerde assistentiehond mee te geven. Deze geattesteerde assistentiehonden hebben bijgevolg recht op toegang tot verschillende plaatsen die voor gewone honden niet toelaatbaar zijn …

Door Tine van der Vloet op 23 mei 2022, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Minderjarigen

Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet pleit voor een jongerenbudget voor minderjarige personen met een beperking die doorschuiven naar persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen. Op die manier wil van der Vloet een betere verdeling van de beschikbare middelen. “Vandaag zien we dat jongeren …

Door Tine van der Vloet op 11 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Met het Zorginvesteringsplan kondigde minister van welzijn, Wouter Beke, aan dat er 20 miljoen euro wordt uitgetrokken voor wachtenden in prioriteitengroep 2. Er werd al een tijdje gesproken over een experiment met deelbudgetten, maar veel duidelijkheid hierover was er nog niet. Daarom besloot ik …