Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 7 februari 2024

Begin februari verwelkomden we stagiair Priya Haeyaert op onze fractie in het Vlaams parlement. Zij zal hier tot eind april mee instaan voor het beleid rond welzijn, specifiek voor mensen met een beperking. Vanuit haar eigen ervaring als een persoon met een fysieke beperking hoopt ze hier haar …

Door Tine van der Vloet op 6 februari 2024

Herinnert u zich onze resolutie over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden? Op 17 mei vorig jaar werd deze unaniem goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Minister van Welzijn, Hilde Crevits kondigde vandaag, op herhaaldelijke vraag van mij, aan dat het refertebedrag van een assistentiehond …

Door Tine van der Vloet op 11 januari 2024

Herinnert u zich nog het artikel op mijn website over de actualisatie van de persoonsvolgende budgetten? In juni vorig jaar was dit een veelbesproken onderwerp, nadat een auditeur bij de Raad van State in een voorlopig advies had aangegeven dat de herziening mogelijk in strijd was met de Grondwet …

Door Tine van der Vloet op 4 januari 2024

Naar jaarlijkse gewoonte werd eind vorig jaar de begroting besproken in het Vlaams Parlement, waarbij ook specifieke aandacht werd besteed aan personen met een beperking. Voor dit beleidsveld wordt in 2024 een totaalbudget van 2,5 miljard euro voorzien. De belangrijkste conclusie is dat ook dit jaar …

Door Tine van der Vloet op 14 december 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Beste lezer,   De laatste maanden van dit jaar waren weer drukke, maar boeiende maanden . Ik stelde verschillende vragen aan minister Crevits over onder andere de niet opgenomen persoonsvolgende budgetten, over de versoepelingen bij prioriteitengroep 1 en over de wachtlijsten voor persoonlijke …

Door Tine van der Vloet op 4 december 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Ik heb in het verleden al vaak vragen gesteld over de onderbenutting van persoonsvolgende budgetten. In 2022 bedroeg deze 128 miljoen euro. Daarvan is 72 miljoen terug ter brengen naar de persoonsvolgende financiering ( PVF), de multifunctionele centra( MFC’S) en rechtstreeks toegankelijke hulp ( …