Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 27 mei 2021

Eindelijk is het zo ver! Er zijn steeds meer versoepelingen van de COVID-19-maatregelen. Dit betekent ook dat er versoepelingen in de VAPH-sector aan de gang zijn. Meer informatie over deze versoepelingen kan je in deze nieuwsbrief lezen.  Verder kan je in deze nieuwsbrief meer lezen over de zaken …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

In april werd besloten om 10 miljoen euro ter beschikking te stellen aan prioriteitengroep 1. Met deze 10 miljoen euro kregen 257 meerderjarige personen met een beperking uit prioriteitengroep 1 een persoonsvolgend budget. Dit maakt dat de wachtlijsten op volgende prioriteringsdatum staan: voor …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgzwaarte verwijst naar de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft in zijn dagelijks leven. Deze zorgzwaarte wordt bepaald aan de hand van het zorgzwaarte-instrument. Dat instrument bepaalt de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Wanneer personen met een beperking gebruik willen maken van een vergunde zorgaanbieder, is het belangrijk dat hun prijzenbeleid transparant gecommuniceerd wordt aan de gebruikers. Ik merkte op dat deze transparantie vandaag nog niet helemaal op punt staat. Zo staan er bijvoorbeeld nergens …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Op 28 april kon u het artikel ‘Gratis bijstand bij de opstart van een budget voor personen met een beperking’ lezen op mijn website. De Vlaamse regering heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de …

Door Tine van der Vloet op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

De vaccinaties in de residentiële VAPH-voorzieningen zijn zo goed als afgelopen. De vaccinaties in de dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen zijn volop bezig en in sommige gevallen al volledig afgerond. Hierdoor kunnen sommige COVID-19 maatregelen die worden genomen in de VAPH-sector, …