Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 4 oktober 2023

In augustus kondigde minister van Welzijn, Hilde Crevits aan dat de criteria voor de prioritering van aanvragen voor een persoonsvolgend budget worden aangepast. Vanaf nu is het iets makkelijker om in prioriteitengroep 1 terecht te komen. Wat is er precies veranderd? Wie kan hier aanspraak op maken …

Door Tine van der Vloet op 30 september 2023

Beste lezer,   Hopelijk heb je kunnen genieten van de zomermaanden en van de vakantie. Ik zat de afgelopen periode niet stil.  Zo stelde ik verschillende schriftelijke vragen over onder andere tolken Vlaamse Gebarentaal, personen met een niet-aangeboren hersenletsel, aangepaste …

Door Tine van der Vloet op 27 september 2023

Personen die een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben, hebben de mogelijkheid om een persoonsvolgend budget aan te vragen binnen het kader van de NAH-procedure. Als zij voldoen aan specifieke criteria, worden ze automatisch erkend als personen met een handicap. Gedurende de periode waarin ze …

Door Tine van der Vloet op 27 augustus 2023

Vlaanderen kampt met een nijpend tekort aan tolken Vlaamse Gebarentaal. Ondanks de gesubsidieerde tolkuren blijft de beschikbaarheid van tolken alarmerend laag, blijkt uit antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. Het tekort belemmert de dagelijkse taken voor …

Door Tine van der Vloet op 20 juli 2023

Personen die doof of slechthorend zijn kunnen beroep doen op een tolk Vlaamse Gebarentaal. Binnen de beleidsdomeinen welzijn, onderwijs en werk kunnen deze personen gebruik maken van door de overheid gesubsidieerde tolkuren. Ik stelde minister van welzijn Hilde Crevits, minister van onderwijs Ben …

Door Tine van der Vloet op 30 juni 2023

De maand juni was naar jaarlijkse gewoonte een drukke maand. Ik stelde verschillende vragen aan minister Crevits over onder andere afstandstolken, het overleg tussen assistentiehondenscholen en het VAPH en over de persoonlijke-assistentiebudgetten voor minderjarigen. Verder werd er deze maand …