Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, wat de maandcommissarissen en het toepassingsgebied van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen betreft

van Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1744 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over een betere mobiliteit voor mensen met een verminderde mobiliteit

van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marino Keulen, Tine van der Vloet, Karin Brouwers en Marius Meremans
1622 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Maurits Vande Reyde, Ann De Martelaer en Ludwig Vandenhove
1567 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - Versoepeling richtlijnen prioriteitengroep 1

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
31 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Persoonsvolgend budget (PVB) - Niet-opgenomen budgetten

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
37 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Vlaamse sociale bescherming (VSB) - Mobiliteitshulpmiddelen

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
27 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Katrien Schryvers, Hannes Anaf, Maaike De Rudder en Celia Groothedde
15 (2023-2024) nr. 6-J

Vraag om uitleg over hybride gezinszorg

van Katrien Schryvers aan minister Hilde Crevits
270 (2023-2024)

Actuele vraag over de uitspraak van de Antwerpse arbeidsrechtbank betreffende het experiment met deelbudgetten voor personen met een handicap

van Hannes Anaf aan minister Hilde Crevits
17 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2