Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende een meerjarenperspectief voor de jeugdhulpverlening

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Wouters, Vera Jans en Tine van der Vloet
1858 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende seksuele dienstverlening voor personen met een zorgbehoefte

van Martine Taelman, Tine van der Vloet, Peter Persyn, Katrien Schryvers, Ingeborg De Meulemeester en Griet Coppé
1857 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van gezinshuizen in Vlaanderen

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
1851 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 19 februari 2019 14.32u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 29 januari 2019 14.39u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 10 juli 2018 14.10u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Elke Sleurs en Elke Van den Brandt
1852 (2018-2019) nr. 2

Vraag om uitleg over de wachtlijst voor sociale huurwoningen voor kandidaat-huurders met een handicap

van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans
603 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de gevolgen van persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen in armoede

van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
644 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2