Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche, Jan Bertels, Griet Coppé, Peter Persyn, Freya Saeys, Lies Jans, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet en Elke Van den Brandt
1474 (2017-2018) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Danielle Godderis-T'Jonck en Björn Anseeuw
1559 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme

van Cathy Coudyser, Vera Jans, Marnic De Meulemeester, Tine van der Vloet, Johan Verstreken en Miranda Van Eetvelde
1404 (2017-2018) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Persoonsvolgende budgetten (PVB) - Correctiefases

van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
424 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Persoonsvolgend budget (PVB) - Niet-opgenomen budgetten

van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
430 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Persoonsvolgend budget (PVB) - Zorgcontinuïteit voor minderjarigen

van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
407 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de oprichting van een Vlaamse adviesstructuur voor personen met een handicap

van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
1885 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de oprichting van een onafhankelijke intersectorale adviesraad van en voor personen met een handicap

van Vera Jans aan minister Liesbeth Homans
1846 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de procedure bij de Raad van State over de ongelijke financiering van voorzieningen voor personen met een handicap

van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
1871 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2