Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over aanbevelingen voor het beleid inzake hulpmiddelen

van Maurits Vande Reyde, Tine van der Vloet, Vera Jans, Koen Daniëls, Katrien Schryvers en Katja Verheyen
997 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet over het Covid Safe Ticket

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
989 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over noodmaatregelen voor meer handen aan het bed

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Elke Sleurs en Katja Verheyen
967 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de rangschikking op de wachtlijst van personen met een beperking

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke
1360 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de persoonlijkeassistentiebudgetten voor minderjarigen met een beperking

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke
1194 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - Raadgevend Comité

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
93 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het extra budget voor persoonlijkeassistentiebudgetten voor kinderen en jongeren met een handicap

van Vera Jans aan minister Wouter Beke
1147 (2021-2022)

Ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2022

van de Vlaamse Regering
986 (2021-2022) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

van de Vlaamse Regering
14 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2