Binnen de N-VA fractie volg ik voornamelijk de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ik richt hierbij mijn aandacht specifiek op personen met een beperking. Dit is voor mij een evidente keuze, gezien ik zelf jarenlang in deze sector actief was.

Daarnaast zetel ik in de volgende commissies:

  • Deontologische Commissie (vast lid)
  • Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang (23 maart 2022 - 13 juli 2022, vast lid)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid  (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid).
  • Bijzondere commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk (plaatsvervangend lid)

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen

Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2