Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, wat de maandcommissarissen en het toepassingsgebied van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen betreft

van Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1744 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over een betere mobiliteit voor mensen met een verminderde mobiliteit

van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marino Keulen, Tine van der Vloet, Karin Brouwers en Marius Meremans
1622 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Maurits Vande Reyde, Ann De Martelaer en Ludwig Vandenhove
1567 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Gezinszorg - Gebruikers en aanbieders

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
593 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Mobiliteitshulpmiddelen - Aanvragen

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
584 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Personen met een handicap - Bijstand door multidisciplinaire teams (MDT's)

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
588 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de automatische toekenning van de European Disability Card

van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits
2863 (2022-2023)

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de persoonsvolgende financiering in de sector van personen met een handicap

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Vera Jans
1736 (2022-2023) nr. 1

Verslag van het verzoekschrift over het mentale welzijn bij ouderen in de technologisch snel wijzigende maatschappij

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Tine van der Vloet
1710 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2