Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie en het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1388 (2021-2022) nr. 2

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Veerle Geerinckx, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1305 (2021-2022) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft de voorbereiding van de transitie van sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn

van Katja Verheyen, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Katrien Schryvers en Tine van der Vloet
1252 (2021-2022) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag VAPH-tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen - Geschillen bij de arbeidsrechtbank

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
7 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Diagnosecentra autisme - Minderjarigen

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
18 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - Hulpmiddelen en aanpassingen

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
17 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over de opleiding van en de tegemoetkoming voor assistentiehonden

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Tine van der Vloet
1465 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de evolutie van de zorgboerderijen

van Stijn De Roo aan minister Jo Brouns
3696 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de gevolgen van verschillende overschrijdingen van de spilindex voor personen met een beperking met een persoonsvolgend budget in cash

van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits
3718 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2