Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een betere mobiliteit voor personen met een handicap

van Katrien Schryvers, Bert Maertens, Marino Keulen, Tine van der Vloet, Karin Brouwers en Marius Meremans
1622 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Maurits Vande Reyde, Katja Verheyen, Katrien Schryvers en Elke Sleurs
1589 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Maurits Vande Reyde, Ann De Martelaer en Ludwig Vandenhove
1567 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de nieuwe toeleidingsprocedure voor personen met een handicap

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits
1910 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) - Proefproject

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
325 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Gezinszorg - Aanpassing gebruikersbijdrage wegens hoge energiefacturen

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
324 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

van de Vlaamse Regering
15 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de goedkeuring van proefprojecten in de rechtstreeks toegankelijke hulp

van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits
1238 (2022-2023)

Motie tot besluit van de op 10 januari 2023 in commissie gehouden interpellaties 1° door Ann De Martelaer aan minister Hilde Crevits over de gemaakte beleidskeuzes inzake de halvering van de budgetten van mensen met een handicap binnen prioriteitengroep 2; en 2° door Hannes Anaf aan minister Hilde Crevits over verschillende personen met een handicap die in beroep gaan tegen de toekenning van deelbudgetten door de Vlaamse overheid

van Ann De Martelaer, Hannes Anaf, Jeremie Vaneeckhout, Freya Van den Bossche, Celia Groothedde en Conner Rousseau
1541 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2