Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Katja Verheyen en Piet De Bruyn
924 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Katja Verheyen en Piet De Bruyn
897 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het gevolg dat wordt gegeven aan de evaluatie van het groeipakket

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
849 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) voor jongeren - Initiatief (2)

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
725 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Vergunde zorgaanbieders gevat door correctiefase 2 - Coaching

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
664 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Procedure Zorgcontinuïteit MFC - Automatische toekenningsgroepen

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
674 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de extra middelen voor het persoonsvolgend budget en de gevolgen voor de mensen in de prioriteitsgroepen 2 en 3

van Immanuel De Reuse aan minister Wouter Beke
4243 (2020-2021)

Gedachtewisseling over het investeringsplan voor personen met een handicap

107 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de analyse van de prioriteitengroep 3

van Maurits Vande Reyde aan minister Wouter Beke
4212 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2