Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het gevolg dat wordt gegeven aan de evaluatie van het groeipakket

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
849 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat van langdurig zieken om hun kansen op werk te verhogen

van Axel Ronse, Philippe Muyters, Allessia Claes, Tine van der Vloet, Maaike De Vreese en Andries Gryffroy
707 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondertoezichtstelling van het ongeboren kind van een zwangere vrouw met een verslavingsproblematiek als nieuwe jeugdhulpmaatregel

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet en Katja Verheyen
651 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag (Alternatieve) zorgondersteuning in coronatijden - Bevraging vergunde zorgaanbieders

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
568 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Nieuwe budgethouders - Gratis bijstand door bijstandsorganisaties

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
569 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Personen met een handicap - Verdeling middelen uitbreidingsbeleid 2021

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
570 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over assistentiehonden in de refertelijst

van Maurits Vande Reyde aan minister Wouter Beke
3646 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het beloofde uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap en de invoering van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap

van Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke
3498 (2020-2021)

Vraag om uitleg over een gerechtelijke uitspraak over correctiefase 2 in het kader van het persoonsvolgend budget

van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
3274 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2