Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

van Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Veerle Geerinckx, Elke Sleurs, Katja Verheyen en Kathleen Krekels
1258 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ouderenzorg van morgen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet, Katja Verheyen en Allessia Claes
1198 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over aanbevelingen voor het beleid inzake hulpmiddelen

van Maurits Vande Reyde, Tine van der Vloet, Vera Jans, Koen Daniëls, Katrien Schryvers en Katja Verheyen
997 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Minderjarigen met een beperking - Wachtlijsten

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
485 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Zorginvesteringsplan - Verdeling middelen

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
477 (2021-2022)

Actuele vraag over de stand van zaken van het experiment binnen de prioriteitengroep 2 van personen met een beperking

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke
504 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de uitrol van het Vlaams intersectoraal akkoord 6 voor persoonlijke assistenten van personen met een handicap

van Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke
2710 (2021-2022)

Vraag om uitleg over een nieuwe uitspraak over de wettelijkheid van correctiefase 2

van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
2568 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het arrest van het hof van beroep van Gent over de vermindering van het persoonsvolgend budget

van Maurits Vande Reyde aan minister Wouter Beke
2558 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2