Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de woonzorg

van Tine van der Vloet, Lies Jans, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys en Griet Coppé
1765 (2018-2019) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende de woonzorg

van Tine van der Vloet, Lies Jans, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys en Griet Coppé
1765 (2018-2019) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Lorin Parys, Freya Saeys en Katrien Schryvers
1670 (2017-2018) nr. 5

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 10 juli 2018 14.10u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 3 juli 2018 14.51u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 8 mei 2018 14.24u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over geweld op vrouwen met een beperking

van Sabine de Bethune aan minister Liesbeth Homans
441 (2018-2019)

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2