Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 48 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
413 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, wat het beveiligend verblijf en de benaming van de Commissie van toezicht betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
407 (2019-2020) nr. 1

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de effectiviteit van de uitgaven in het kader van het tenderbeleid van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Tom Ongena, Allessia Claes, Kurt Vanryckeghem en Tine van der Vloet
209 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Gebruikersverenigingen personen met een handicap - Informatieloketten

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
683 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Mobiele therapieteams - Concept, communicatie en toewijzingen

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
636 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Opname in een multifunctioneel centrum (MFC) - Impact op kinderbijslag

van Tine van der Vloet aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
635 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over problemen bij het aanvragen van de European Disability Card door minderjarigen met autisme

van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
3207 (2019-2020)

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2019 en over het corona-addendum 2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Koen Daniëls
41 (2019-2020) nr. 10

Verslag van de gedachtewisseling over de recentste stand van zaken in de coronacrisis en de aanpak ervan in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in het bijzonder over de stand van zaken van de contactopsporing

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Tine van der Vloet
445 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2