Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Veerle Geerinckx, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1305 (2021-2022) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft de voorbereiding van de transitie van sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn

van Katja Verheyen, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Katrien Schryvers en Tine van der Vloet
1252 (2021-2022) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

van Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Veerle Geerinckx, Elke Sleurs, Katja Verheyen en Kathleen Krekels
1258 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Sector personen met een beperking - Subsidiëring personeelskosten

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
693 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Welzijnsvoorzieningen - Gedifferentieerd btw-tarief voor nieuwbouw en verbouwingen

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
697 (2021-2022)

Schriftelijke vraag European Disability Card (EDC) - Naamsbekendheid

van Tine van der Vloet aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
690 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Vera Jans
1258 (2021-2022) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Vera Jans
1258 (2021-2022) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Vera Jans
1258 (2021-2022) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2