Tine van der Vloet

Spetser uit de Noorderkempen

Tine werd als ‘Spetser’ geboren in 1978. ‘Spetsers’ zijn de inwoners van Merksplas, een klein dorpje in de Noorderkempen tussen Hoogstraten en Turnhout en dicht bij de Nederlandse grens.

Tine is gehuwd met Ben Marynissen en samen hebben ze twee flinke zonen. Tine heeft zich steeds ingezet in de ouderraad van de school van haar kinderen. Daarnaast zet ze ook haar schouders onder de buurtwerking. Dit engagement kent ze al sinds haar jeugd. Als jongere was ze immers voorzitter van de Wereldwinkeljongeren en deed ze allerlei vrijwilligerswerk.

Een sociale duizendpoot

Zoals zo vaak, valt de appel niet ver van de boom. Tine groeide op in een warm en sociaal gezin. Haar ouders werkten in de medische- en onderwijssector en waren actief in vele lokale verenigingen. Als tiener ging ze dan ook vaak mee op kamp als vrijwilligster met personen met een beperking en ging ze helpen bij bejaarde mensen. Van daaruit is ook haar studiekeuze gegroeid. Tine studeerde graduaat in de orthopedagogie aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze heeft daarna 15 jaar ervaring opgedaan in de gehandicapten sector. Deze ervaring kan ze zeker inzetten bij het beoefenen haar politiek mandaat.

De lokroep van de politiek

In dat warme, sociale gezin van Tine was er steeds interesse in de politiek. De Zevende Dag was het hoogtepunt van de zondag. Haar broer Jan en haar echtgenoot zetten al vroeg de stap naar de gemeentepolitiek, toen nog onder de Volksunie.

Haar politieke interesse bleef groeien. Tot ze in 2009 opkwam voor de Vlaamse verkiezingen, als opvolger was het echter niet vanzelfsprekend om een mandaat binnen te halen. Ze bleef geëngageerd en is het hele politieke gebeuren blijven volgen. Ze kwam in aanraking met de N-VA-werking in de buurgemeentes en heeft samen met enkele N-VA collega’s een lokale afdeling in Merksplas opgericht. Sinds enkele jaren zetelt ze ook in het bestuur van het arrondissement Turnhout.

Bij de federale verkiezingen van 2010 werd ze nipt niet verkozen. In 2012 was ze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Merksplas en sindsdien vervult ze vol overgave haar rol als oppositielid in de gemeenteraad, sinds 2019 ook als fractieleider. Op 25 mei 2014 vond je Tine op de Vlaamse lijst en behaalde ze een zetel in het Vlaams Parlement. Na de verkiezingen op 26 mei 2019 kon zij haar mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger met 5 jaar verlengen

De afgelopen 5 jaar

De kritiek op politiek is vaak dat ze te ver staat van de mensen zelf. Wel, ik durf van mezelf te zeggen dat dit voor mij niet het geval is. Ik heb 15 jaar ervaring opgedaan als begeleidster in de sector voor personen met een beperking  en net daarom heb ik mij ook op deze materie toegelegd. Ik ben vanuit mijn praktijkervaring vertrokken om mee te sleutelen aan de omslag naar persoonsvolgende financiering. Tijdens de afgelopen 5 jaar in het parlement ben ik ook op heel wat werkbezoeken geweest en heb ik veel gepraat met mensen uit alle delen van de sector, net omdat ik de voeling met de praktijk zo belangrijk vind.

Vanuit mijn werk voor personen met een beperking kreeg ik de laatste 2 jaar van vorige legislatuur het vertrouwen van mijn fractie om voor de commissie Welzijn ook de commissiecoördinator voor N-VA te zijn. Zo verbreedde mijn zicht op andere welzijnsthema’s. Daarnaast volg ik ook gelijke kansen op in de commissie Wonen, armoede en Gelijke kansen. Ik geloof ook erg in de link tussen natuur en welzijn, en ben daarom enorm trots dat ik als volksvertegenwoordiger mee één van de grondleggers ben van het ontstaan van de groene zorginitiatieven, waar personen met een beperking groene zorg kunnen inkopen.

Uiteraard horen bij parlementair werk ook de lokale problematieken. Wanneer het over de Warande in Turnhout ging, wanneer de werking van bepaalde lokale organisaties van de provincies naar Vlaanderen verschoof, wanneer de Kolonie of de uitbouw van de gevangenis in Merksplas aan bod kwam.  Steeds was ik paraat om onze regio in werkgroepen of het parlement te vertegenwoordigen.

De komende 5 jaar

Ook de komende 5 jaar wil ik mijn stempel drukken op het welzijnsbeleid en de gehandicaptenzorg in het bijzonder. Ik blijf commissiecoördinator voor de N-VA-fractie en die rol zal ik weer naar best vermogen invullen. Ik wil de kwaliteit en de continuïteit van onze commissiewerking verzekeren door duidelijke werkafspraken te maken en élk lid te betrekken en uit te spelen op zijn of haar sterke punten en thema’s. Aan onze ploeg om het beleid van de kersverse minister een duwtje in de juiste richting te geven.

Deze legislatuur zetel ik voor het eerst in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. Daarin wil ik me vooral toeleggen op de sociale thema’s die duidelijke raakvlakken hebben met de welzijnssector: arbeidszorg, arbeidshandicap, werk- en zorgtrajecten, maatwerkbedrijven, enz.

In de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid ben ik plaatsvervangend lid. De vijf vaste leden van de N-VA-fractie trekken de kar, maar ook de plaatsvervangers kunnen zich laten gelden. En dat ben ik ook van plan, met specifieke aandacht voor zorgboerderijen, hulporganisaties zoals Boeren op een Kruispunt en de problematiek van de megastallen. Als inwoonster van een landelijke gemeente als Merksplas weet ik maar al te goed hoe groot het belang is van de landbouw voor onze gemeente en voor de ganse Kempense regio. 

Zo kan ook onze mooie Kempen blijven rekenen op al mijn mogelijke steun.

Curriculum vitae

Opleiding

1996-1999: Karel de Grote hogeschool te Antwerpen

studierichting: Graduaat in de orthopedagogie, specialisatie personen met een mentale handicap.

Professionele ervaring

Tine werkte 15 jaar als enthousiaste medewerker in de sociale sector. Ze werkte dagdagelijks met volwassen mensen met een handicap en beseft als geen ander dat zij de juiste aandacht verdienen.

Politiek curriculum

2009: Vlaamse verkiezingen, 13de plaats opvolger

2010: Federale verkiezingen, 11de plaats effectief

2012: Gemeenteraadsverkiezingen: lijsttrekker

2012: Provinciale verkiezingen: 8ste plaats

2014: Vlaamse verkiezingen: 17de plaats effectief

2018: Gemeenteraadsverkiezingen: lijsttrekker

2019: Vlaamse verkiezingen: 11de plaats effectief

gemeenteraadslid sinds januari 2013, fractieleider sinds 2019

bestuurslid in het arrondissementeel bestuur

oprichter van de afdeling N-VA Merksplas

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is de rode draad in haar leven. Ze heeft jongeren en volwassenen begeleid op kampen van onder andere KVG, CM en JOKA.

Ook hielp ze jaren in de wereldwinkel en ben was voorzitter van de jongerenwerking van de wereldwinkel in Merksplas.

Ook nu zet ze zich vrijwillig in voor de ouderraad van de plaatselijke school en in de wijkwerking van haar straat.

Medewerkers

Charlotte Bats

Parlementair medewerker