Nieuws

Door Tine van der Vloet op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Tijdens de bespreking van het jaarverslag jeugdhulp 2017 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 november benadrukte ik de nood aan persoonsvolgende financiering ten behoeve van de noden van minderjarigen. Op die manier kan er net zoals voor meerderjarigen met een datum gewerkt …

Door Tine van der Vloet op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de beleidsbrief en de begroting voor 2019 besproken. Over mijn visie hierin meer in mijn volgende nieuwsbrief, wanneer alles rond is.   Ondertussen heb ik vooral informatie ingewonnen via schriftelijke vragen. Daarbij  kwam ik meer te weten …

Door Tine van der Vloet op 23 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Vroeger werd een geïnterneerde toen hij vrijkwam uit een gevangenis een open plaats bij een voorziening toegewezen. Met de persoonsvolgende financiering veranderde dat. Er kwam een pilootarrest van de Raad van Europa, waarin België aandacht gevraagd wordt voor het gebrek aan gepaste opvang en de …