Nieuws

Door Tine van der Vloet op 5 maart 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Uit eerder parlementair werk van mij, bleek reeds dat er voor de vakantie-initiatieven voor kinderen met een beperking in Antwerpen, die vroeger vanuit de provincie Antwerpen subsidies meekregen, geen ruimte meer is binnen het budget van minister Vandeurzen. Ondertussen stelde ik nog enkele vragen …

Door Tine van der Vloet op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Op 9 januari 2018 stelde ik een mondelinge vraag (nr. 654) in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verdwijnen van de raden van gebruikers onder het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH). De minister gaf toen mee dat er een afstemmingsoverleg in de plaats …

Door Tine van der Vloet op 28 februari 2018

Februari was een korte maand, maar dat wil niet zeggen dat er minder op de agenda stond.   Op 9 februari 2018 werd door de Vlaamse regering het extra uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking en de verdeling ervan goedgekeurd. Het voorziene budget ligt iets hoger dan initieel voorzien en …