Nieuws

Door Tine van der Vloet op 13 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

Het in ieders belang is dat mensen die dat wensen zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen. In dat kader stemden onder meer mijn collega’s Jelle Engelbosch, Peter Persyn en ikzelf vandaag een resolutie dat de verschillende premie-aanvraag op elkaar moet afstellen!   Het is belangrijk dat we …

Door Tine van der Vloet op 11 maart 2019

Met het krokusreces en binnenkort de paasvakantie nadert de verkiezingsmaand mei snel.   Niet getalmd dus om nog zoveel mogelijk dingen te bevragen en aan te kaarten.   In deze nieuwsbrief geef ik je nog enkele cijfers mee die werden gegeven op de gedachtewisseling met het VAPH betreffende het …

Door Tine van der Vloet op 5 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

Een budgethouder kan het persoonsvolgend budget inzetten als een cashbudget, als een voucher of als een combinatie van beide. Ondanks de keuze, zie je in de praktijk dat wanneer de vraag wordt gesteld bij een vergunde zorgaanbieder om cash te betalen, dit vaak niet van harte wordt onthaald. Eén van …