Nieuws

Door Tine van der Vloet op 22 januari 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Dinsdag stelde ik een vraag in de commissie welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding over de zorgwaartebepaling bij de minderjarigen. Op de website van het VAPH werd enkele dagen geleden een oproep verspreid waarin het VAPH op zoek is naar minderjarige personen met een handicap die een …

Door Tine van der Vloet op 19 december 2019

Het jaar loopt stilaan ten einde…Maar dat wil niet zeggen dat er geen belangrijke dossiers meer op de agenda staan in het Vlaams Parlement.Zo wordt vandaag de begroting voor 2020 besproken. Dit debat kan u volgen via de website van het Vlaams parlement.Wat dit betekent voor de domeinen Welzijn en …

Door Tine van der Vloet op 3 december 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

Heel wat personen met een handicap leven op een heel zelfstandige manieren hebben af en toe nood aan ondersteuning. Vaak is dit om mantelzorgers, familie of vrienden te ontlasten. Om deze reden is de Rechtstreeks Toegankelijke hulp ofwel de RTH in het leven geroepen. Ook mensen die wachten op een …