Nieuws

Door Tine van der Vloet op 24 november 2020

Deze ochtend bereikten werkgevers en werknemers uit het Vlaamse welzijns- en zorglandschap een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering. Vanaf 1 januari 2021 zal er jaarlijks voor €527 miljoen euro aan nieuwe koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen geïntroduceerd worden in de Vlaamse social …

Door Tine van der Vloet op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Afgelopen woensdag hebben is er in het Vlaams parlement de resolutie met aanbevelingen coronabeleid in beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behandeld. Deze resolutie bevatte 119 aanbevelingen voor het bredere domein van Welzijn, zoals residentiele jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg …

Door Tine van der Vloet op 12 november 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Vandaag werd er in het Vlaams Parlement een vraag gesteld over de personeelsuitval in instellingen voor personen met een beperking. Over dit onderwerp had ik zelf ook een vraag ingediend om te behandelen in de commissie Welzijn. Door de drukke agenda in deze commissie is deze helaas nog niet op de …