Meewerken aan het beleid voor mensen met een beperking

De afgelopen maanden werkte ik mee aan het beleid voor mensen met een beperking en kreeg ik een verrijkend inzicht in de politiek van achter de schermen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar het dagelijkse politieke werk laat ook zien dat er telkens kleine steentjes verlegd worden die telkens weer een stap dichter zijn bij een inclusievere samenleving. Een doel waar we volop voor moeten vechten.

Zelf actief in de politiek

De ervaring van stage te lopen in het Vlaams Parlement heeft er zeker toe bijgedragen dat ik in de toekomst zelf ook actief in de politiek zal stappen. Ik kijk dan ook met een heel positieve blik terug op de afgelopen maanden. Graag wil ik de N-VA-fractie en in het bijzonder Tine van der Vloet, Charlotte Bats en Peter Marquebreuck bedanken voor de begeleiding en de zeer aangename ervaring in het Vlaams Parlement.