Proeftuinen: inschaling bij minderjarigen

Eind vorig jaar werd er gestart met ‘proeftuinen’ voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. In deze proeftuinen wordt onderzocht of er een afstemming mogelijk is van de inschalingen voor PAB en Zorgtoeslag. De resultaten worden verwacht in het najaar van 2024.

Hiernaast loopt de werkgroep zorgzwaarte inschaling bij minderjarigen waarvan de evoluties nauw opgevolgd worden in functie van eventuele aanpassingen aan de inschaling voor PAB. Deze resultaten moeten in de toekomst zeker verder opgevolgd worden.

Schriftelijke vraag persoonlijk assistentiebudget