Op welke manier kon men aan deze bevraging deelnemen?

Er werden 2.800 personen uit prioriteitengroep 3 uitgenodigd om via brief aan de bevraging deel te nemen. Bij voorkeur kon dit elektronisch worden ingevuld, maar er kon ook een papieren versie van de bevraging worden opgevraagd. Hiernaast werd de mogelijkheid geboden de vragenlijst telefonisch in te vullen met begeleiding van een projectmedewerker. De minimale respons werd ruimschoots overtroffen, waardoor er werd gekozen om enkel de volledig beantwoorde vragenlijsten mee te nemen. Deze respons betrof 38% van de uitgestuurde brieven waardoor dit onderzoek als representatief beschouwd kan worden.

Wat met de resultaten?

In de begroting staat te lezen dat er extra maatregelen zijn voor mensen in de prioriteitengroep 3 zonder budget. Minister Crevits wil zich laten leiden door de beleidsaanbevelingen in deze bevraging en trekt hiervoor zes miljoen euro uit. Ik stelde de minister dan ook de vraag hoe dit budget precies besteed zal worden.

Uit het antwoord blijkt dat dit project nog concreter uitgewerkt en afgestemd moet worden met de sector. De bedoeling is om naast rechtstreeks toegankelijke hulp te kijken welke alternatieven een oplossing kunnen bieden voor de zorgnoden binnen prioriteitengroep 3.

Tegen wanneer verwacht de minister de resultaten?

Tot slot vroeg ik aan de minister wanneer ze de resultaten van de bevraging verwacht en wat hiermee zal gebeuren. De Minister legde uit dat het onderzoek uit twee aparte luiken bestaat.

Enerzijds is er de bevraging van de zorgvragers die werd opgemaakt door het VAPH in samenwerking met het Departement zorg. Men streeft ernaar in de loop van april beleidsvoorstellen te kunnen doen op basis van dit luik.

Anderzijds is er een extern onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Thomas More Hogeschool bij thuiszorgdiensten en hun doorverwijzers. Dit extern onderzoek zal vorm gegeven worden aan de hand van een aantal focusgroepen die plaatsvinden in de maanden april t.e.m. juni. In het najaar verwacht men de beleidsconclusies van dit luik. Deze resultaten moeten in de toekomst dus zeker verder opgevolgd worden.