Landbouw

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen onze fractie volg ik specifiek het thema biolandbouw op.

Nieuws over dit onderwerp

Dringend regeling voor Groene zorginitiatieven gevraagd!

Op 1 januari startte de zorgsector met de persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking. De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om met het persoonsvolgende budget ook een leuke …

Impact van natuur op de gezondheid

Natuur in de buurt heeft een gunstige invloed op de mentale en de lichamelijke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een groene omgeving wonen, minder vaak naar de huisarts gaan, ze komen …

N-VA zet groene zorginitiatieven opnieuw op de agenda

“Met de komst van de persoonsvolgende financiering (PVF) is het belangrijk dat mensen ook in een groene omgeving hun zorg kunnen inkopen” ,aldus Tine van der Vloet, “Diverse studies wijzen uit dat …