Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 9 maart 2023

Personen die op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget en zich in prioriteitengroep 1 bevinden krijgen binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget. Deze personen hebben dus een duidelijk perspectief. Voor personen die wachten in prioriteitengroep 2 en 3 is dit perspectief niet …

Door Tine van der Vloet op 6 februari 2023

Beste lezer,   Het nieuwe jaar is alweer een maand aan de gang. Wat 2023 zal brengen is nog een verrassing, maar ik wens jullie alvast veel geluk en een goede gezondheid toe.   Deze maand zat ik niet stil. Ik stelde minister van Welzijn, Hilde Crevits verschillende vragen over onder …

Door Tine van der Vloet op 2 februari 2023

In oktober van vorig jaar lanceerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een gebruikersonderzoek via de website. Het doel van het onderzoek is na te gaan wat er beter kan aan de website van het VAPH. 44 procent van de personen met een beperking geeft aan niet te kunnen vinden …

Door Tine van der Vloet op 1 februari 2023

In 2022 vroegen 849 personen met een handicap een herziening van prioriteitengroep aan. 490 van hen vroegen louter een herziening aan en 359 personen vroegen zowel een herziening van prioriteitengroep als budgetcategorie aan. Voor 386 personen werd de herzieningsprocedure nog niet afgerond. 13 …

Door Tine van der Vloet op 26 januari 2023

Jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, de zogenaamde GES+-jongeren, hebben een zeer complexe zorgvraag of een meervoudige problematiek. Dit veelal in combinatie met verstandelijke beperkingen, psychiatrische problemen en een ontoereikende gezinscontext. Deze jongeren kunnen …

Door Tine van der Vloet op 19 januari 2023

Met het Zorginvesteringsplan neemt de Vlaamse Regering het engagement om personen in prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget te geven. Voor 1.100 personen uit prioriteitengroep 2 ging in december een proefproject met deelbudgetten van start. Ook werd er 20 miljoen euro …