Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgzwaarte verwijst naar de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft in zijn dagelijks leven. Deze zorgzwaarte wordt bepaald aan de hand van het zorgzwaarte-instrument. Dat instrument bepaalt de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Wanneer personen met een beperking gebruik willen maken van een vergunde zorgaanbieder, is het belangrijk dat hun prijzenbeleid transparant gecommuniceerd wordt aan de gebruikers. Ik merkte op dat deze transparantie vandaag nog niet helemaal op punt staat. Zo staan er bijvoorbeeld nergens …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Op 28 april kon u het artikel ‘Gratis bijstand bij de opstart van een budget voor personen met een beperking’ lezen op mijn website. De Vlaamse regering heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de …

Door Tine van der Vloet op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

De vaccinaties in de residentiële VAPH-voorzieningen zijn zo goed als afgelopen. De vaccinaties in de dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen zijn volop bezig en in sommige gevallen al volledig afgerond. Hierdoor kunnen sommige COVID-19 maatregelen die worden genomen in de VAPH-sector, …

Door Tine van der Vloet op 1 mei 2021

Beste lezer,   De maand april zit er weer bijna op.  Hoewel de jeugd heeft kunnen genieten van een paaspauze, heb ik deze maand niet stilgezeten.    Ik stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, een vraag tijdens de Commissie …

Door Tine van der Vloet op 28 april 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Tijdens de commissievergadering van 27 april 2021, stelde ik een vraag aan Vlaams minister Wouter Beke over het continueren van de coronamaatregelen voor persoonsvolgende budgetten. Hij vertelde me dat hij kan verzekeren dat er nog steeds een zorgcontinuïteit is voor de gebruikers. Vorige week …