Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 13 mei 2020

In het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota van minister Beke wordt de ambitie uitgesproken om tijdens deze regeerperiode een systeem van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap vorm te geven. Door deze persoonsvolgende financiering in te voeren, kunnen minderjarigen met …

Door Tine van der Vloet op 6 mei 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Dat door COVID-19 heel wat bedrijven de deuren hebben moeten sluiten, moet ik u niet meer vertellen. We voelen hiervan de gevolgen in ons dagelijks leven. Voor deze bedrijven zijn er ook een aantal maatregelen uitgewerkt door de Vlaamse Regering zoals de corona hinderpremie of de compensatiepremie …

Door Tine van der Vloet op 30 april 2020

Nog steeds leven we in onwerkelijke tijden. Vlaanderen zit nog steeds in een lockdown en we blijven allemaal dan ook nog steeds zo veel als mogelijk in ons kot. Alle maatregelen zijn nog van kracht. Gelukkig krijgen we het virus langzaam maar zeker onder controle en worden de versoepelingen van de …

Door Tine van der Vloet op 30 april 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Dat ook personen met een beperking en de voorzieningen getroffen worden door de maatregelen rond het indijken van COVID19 is helaas duidelijk. Afgelopen weken kreeg ik erg veel vragen rond de kosten die gemaakt worden en wat er met de budgetten zou gebeuren.  Hierover heeft de Vlaamse regering …

Door Tine van der Vloet op 29 april 2020

Afgelopen weken kreeg ik heel wat mails en telefoontjes van personen met een beperking en hun ouders. Zij gaven mij allemaal één duidelijke boodschap: VERGEET ONS NIET! Op vrijdag 10 april werden er naast het 10-puntenplan voor de residentiele voorzieningen, ook een aantal krijtlijnen uitgezet voor …

Door Tine van der Vloet op 28 april 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Elk jaar wordt er door de Vlaamse regering beslist op welke manier het uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking op de wachtlijst wordt verdeeld. Deze verdeling gebeurt naar aanleiding van een percentage wat per prioriteitengroep ter beschikking wordt gesteld en volgens een tijdspad wat …