Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 10 januari 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

Ouders met een pleegkind met een beperking wachten er reeds lang op. Voortaan is het ook mogelijk! Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet is tevreden: “Pleegzorg is sinds 28 november 2018 combineerbaar met een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Sinds januari 2016 pleit ik hiervoor, elk pleegkind …

Door Tine van der Vloet op 20 december 2018

Goed en slecht nieuws in deze laatste nieuwsbrief van het jaar. Vorige keer beloofde ik meer informatie over de begroting 2019 en meerbepaald het budget dat wordt uitgetrokken voor personen met een beperking.   Nooit eerder wordt meer extra beleidsruimte voorzien dan volgend jaar. Volgens het VAPH …

Door Tine van der Vloet op 18 december 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Het meer autismevriendelijk maken van de samenleving veronderstelt blijvende inspanningen en aandacht op vele terreinen en domeinen. In Brussel vond op 13 december het Congres Autismevriendelijk Vlaanderen plaats. Naast uitleg over de projecten die in 2018 werden gerealiseerd (chathulp voor personen …

Door Tine van der Vloet op 17 december 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Personen met een beperking

“Hoe lang moet ik nog wachten op een persoonsvolgend budget? En wat is mijn plaats op de wachtlijst?” Elke dag spreken mensen met een beperking Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet aan met dit soort vragen. Op haar beurt speelt ze de vragen door aan de bevoegde minister. “Maar uit het meest …

Door Tine van der Vloet op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Tijdens de bespreking van het jaarverslag jeugdhulp 2017 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 november benadrukte ik de nood aan persoonsvolgende financiering ten behoeve van de noden van minderjarigen. Op die manier kan er net zoals voor meerderjarigen met een datum gewerkt …

Door Tine van der Vloet op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de beleidsbrief en de begroting voor 2019 besproken. Over mijn visie hierin meer in mijn volgende nieuwsbrief, wanneer alles rond is.   Ondertussen heb ik vooral informatie ingewonnen via schriftelijke vragen. Daarbij  kwam ik meer te weten …