Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 25 oktober 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Tegen 1 januari 2021 dienen alle voorzieningen voor personen met een beperking te zijn overgestapt van het systeem van eigen bijdragen naar een systeem van woon- en leefkosten. Het Vlaams agentschap voor personen met een handicap zou tussentijds een stand van zaken opvragen bij de voorzieningen en …

Door Tine van der Vloet op 2 oktober 2020

Elk nieuw parlementair jaar start in september traditioneel met de septemberverklaring van de Vlaams minister-president. Ook dit jaar, al was het in een iets andere vorm, gaf minister-president Jan Jambon toelichting bij de beleidsplannen van de Vlaamse Regering voor het komende jaar. Zoals te …

Door Tine van der Vloet op 28 september 2020

Beste lezers, Hopelijk verkeren jullie en jullie familie allemaal nog in een goede gezondheid want Corona laat ons nog niet los. Ook was deze zomer geen zomer als anders. Uitstapjes met vrienden, een barbecue met buren, reizen,… het verliep allemaal anders. Maar ook de zorg verliep of verloopt nog …

Door Tine van der Vloet op 25 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

De afgelopen week werd in de ad hoc commissie Corona gesproken over de sector van personen met een beperking. Deze commissie is opgericht om de maatregelen die in de verschillende sectoren genomen zijn te evalueren en eventuele aanbevelingen te doen voor de toekomst. Tijdens deze 2 …

Door Tine van der Vloet op 24 september 2020

Enkele maanden geleden verscheen een persbericht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap over het nieuwe platform Zorgwijs.be. Dit platform is opgericht door het VAPH samen met de VZW PVBwijzer. Zorgwijs moet een gebruiksvriendelijke en online oplossing bieden voor personen met een …

Door Tine van der Vloet op 16 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgaanbieders moeten zorgen voor collectieve inspraak. Wanneer er woonondersteuning is, gaat dit zelf nog een stapje verder en moet er een collectief overlegorgaan opgericht worden, beter bekend uit het verleden als de gebruikersraad. Zo’n collectief overlegorgaan bestaat uit een aantal gebruikers …