Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 18 oktober 2023

Het organiseren van vervoer voor personen met een handicap brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Zowel collectief als individueel vervoer op maat is de laatste tijd duur geworden. Tijdens de commissievergadering van 17 oktober stelde ik minister Crevits enkele vragen om inzicht te krijgen in hoe …

Door Tine van der Vloet op 11 oktober 2023

Vanmiddag werden er in het Vlaams Parlement enkele actuele vragen gesteld over de deelbudgetten voor personen met een handicap in prioriteitengroep 2. Vorig jaar kregen 1.100 personen uit prioriteitengroep 2 een deelbudget. De arbeidsrechtbank oordeelde vorige week dat dit in strijd is met de …

Door Tine van der Vloet op 4 oktober 2023

In augustus kondigde minister van Welzijn, Hilde Crevits aan dat de criteria voor de prioritering van aanvragen voor een persoonsvolgend budget worden aangepast. Vanaf nu is het iets makkelijker om in prioriteitengroep 1 terecht te komen. Wat is er precies veranderd? Wie kan hier aanspraak op maken …

Door Tine van der Vloet op 30 september 2023

Beste lezer,   Hopelijk heb je kunnen genieten van de zomermaanden en van de vakantie. Ik zat de afgelopen periode niet stil.  Zo stelde ik verschillende schriftelijke vragen over onder andere tolken Vlaamse Gebarentaal, personen met een niet-aangeboren hersenletsel, aangepaste …

Door Tine van der Vloet op 27 september 2023

Personen die een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben, hebben de mogelijkheid om een persoonsvolgend budget aan te vragen binnen het kader van de NAH-procedure. Als zij voldoen aan specifieke criteria, worden ze automatisch erkend als personen met een handicap. Gedurende de periode waarin ze …

Door Tine van der Vloet op 27 augustus 2023

Vlaanderen kampt met een nijpend tekort aan tolken Vlaamse Gebarentaal. Ondanks de gesubsidieerde tolkuren blijft de beschikbaarheid van tolken alarmerend laag, blijkt uit antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. Het tekort belemmert de dagelijkse taken voor …