Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 3 april 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

“Iedereen heeft recht op seksuele beleving, dus ook personen met een zorgbehoefte”, zeggen Tine van der Vloet en Ingeborg De Meulemeester (N-VA). Zij dienden samen met de andere meerderheidspartijen een voorstel in om Aditi vzw, dat seksuele dienstverleners inschakelt, extra ondersteuning te bieden …

Door Tine van der Vloet op 20 maart 2019

Heel wat steden en gemeenten gebruiken de erfpacht om historisch waardevolle sites zoals oude begijnhoven, kloosters of schoolgebouwen te herbestemmen of te laten restaureren. Om het cultureel erfgoed te bewaren wenst de stad of de gemeente wel eigenaar van de grond of gebouw te blijven. Ze verkoopt …

Door Tine van der Vloet op 13 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

Het in ieders belang is dat mensen die dat wensen zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen. In dat kader stemden onder meer mijn collega’s Jelle Engelbosch, Peter Persyn en ikzelf vandaag een resolutie dat de verschillende premie-aanvraag op elkaar moet afstellen!   Het is belangrijk dat we …

Door Tine van der Vloet op 11 maart 2019

Met het krokusreces en binnenkort de paasvakantie nadert de verkiezingsmaand mei snel.   Niet getalmd dus om nog zoveel mogelijk dingen te bevragen en aan te kaarten.   In deze nieuwsbrief geef ik je nog enkele cijfers mee die werden gegeven op de gedachtewisseling met het VAPH betreffende het …

Door Tine van der Vloet op 5 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

Een budgethouder kan het persoonsvolgend budget inzetten als een cashbudget, als een voucher of als een combinatie van beide. Ondanks de keuze, zie je in de praktijk dat wanneer de vraag wordt gesteld bij een vergunde zorgaanbieder om cash te betalen, dit vaak niet van harte wordt onthaald. Eén van …

Door Tine van der Vloet op 4 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

In 2019 zal via het uitbreidingsbeleid ruim 100 miljoen euro extra geïnvesteerd worden in niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor meerderjarigen. Een groot deel van dit uitbreidingsbeleid is echter gereserveerd voor automatische toekenningen. Een ander deel wordt verdeeld over de drie …