Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 11 maart 2019

Met het krokusreces en binnenkort de paasvakantie nadert de verkiezingsmaand mei snel.   Niet getalmd dus om nog zoveel mogelijk dingen te bevragen en aan te kaarten.   In deze nieuwsbrief geef ik je nog enkele cijfers mee die werden gegeven op de gedachtewisseling met het VAPH betreffende het …

Door Tine van der Vloet op 5 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

Een budgethouder kan het persoonsvolgend budget inzetten als een cashbudget, als een voucher of als een combinatie van beide. Ondanks de keuze, zie je in de praktijk dat wanneer de vraag wordt gesteld bij een vergunde zorgaanbieder om cash te betalen, dit vaak niet van harte wordt onthaald. Eén van …

Door Tine van der Vloet op 4 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

In 2019 zal via het uitbreidingsbeleid ruim 100 miljoen euro extra geïnvesteerd worden in niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor meerderjarigen. Een groot deel van dit uitbreidingsbeleid is echter gereserveerd voor automatische toekenningen. Een ander deel wordt verdeeld over de drie …

Door Tine van der Vloet op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

Op 21 februari voerden we in de commissie Wonen, Armoede en Gelijke kansen het debat over de wachtlijst van sociale huurwoningen voor mensen met een beperking. Ondanks grote investeringen deze bestuursperiode in aangepaste en aanpasbare woningen wachten nog heel wat mensen met een beperking op de …

Door Tine van der Vloet op 20 februari 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

19 februari stond er een gedachtewisseling met het VAPH op de agenda van de commissie Welzijn. Ik stelde hier onder meer 10 vragen aan de minister om problemen, die bij mij werden voorgelegd de voorbije maanden, aan te kaarten. Het verslag van de commissie kan je hier lezen. De cijfers die werden …

Door Tine van der Vloet op 11 februari 2019

Het jaar 2019 is gestart. Naar aanleiding van een persoonlijk verhaal kwam het debat over de wachtlijst en de investeringen om die weg te werken nieuw op gang. Na het debat in de plenaire vergadering schreef ik ook een column in Knack. Ik geef je de column in deze nieuwsbrief graag mee.   Naar de …