Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

De vaccinaties in de residentiële VAPH-voorzieningen zijn zo goed als afgelopen. De vaccinaties in de dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen zijn volop bezig en in sommige gevallen al volledig afgerond. Hierdoor kunnen sommige COVID-19 maatregelen die worden genomen in de VAPH-sector, …

Door Tine van der Vloet op 1 mei 2021

Beste lezer,   De maand april zit er weer bijna op.  Hoewel de jeugd heeft kunnen genieten van een paaspauze, heb ik deze maand niet stilgezeten.    Ik stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, een vraag tijdens de Commissie …

Door Tine van der Vloet op 28 april 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Tijdens de commissievergadering van 27 april 2021, stelde ik een vraag aan Vlaams minister Wouter Beke over het continueren van de coronamaatregelen voor persoonsvolgende budgetten. Hij vertelde me dat hij kan verzekeren dat er nog steeds een zorgcontinuïteit is voor de gebruikers. Vorige week …

Door Tine van der Vloet op 28 april 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Afgelopen week kondigde Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, aan dat personen met een beperking, die voor het eerst hun budget krijgen, kunnen rekenen op gratis bijstand bij de opstart van dit budget. Bijstandsorganisaties hebben een systeem uitgewerkt waarbij startende budgethouders in hun …

Door Tine van der Vloet op 26 maart 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Welzijn

Beste lezer,   Maart was een drukke, maar zeer boeiende maand zowel in de Commissie Welzijn als in de Commissie Landbouw. Hoewel de werkbezoeken al een tijdje stil liggen, heb ik deze maand de mogelijkheid gekregen om op - coronaproof - bezoek te gaan bij een melkveebedrijf te …

Door Tine van der Vloet op 16 maart 2021

Op woensdag 10 maart vond er in de Vlaamse Commissie Landbouw een hoorzitting plaats met Boeren op een Kruispunt en Landelijk Infopunt voor Vrouwen (LIV). Beide hulporganisaties zetten zich in voor boeren en landbouwers in nood. Ze staan landbouwers bij met verschillende taken zoals economische, …