Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 15 maart 2023

Vanaf 22 maart 2022 kunnen gebruikers vragen over hun dossier stellen via het e-loket mijnvaph.be. Gebruikers kunnen deze vragen zelf stellen of laten stellen door iemand uit de omgeving die toegang heeft tot het dossier van de gebruiker. Vragen over het dossier konden eerder al via mail of …

Door Tine van der Vloet op 14 maart 2023

Zoals u misschien weet ben ik een enorme voorstander van assistentiehonden. Ze kunnen van onschatbare waarde zijn voor personen met een beperking en worden daarom ook wel eens de helden van het dierenrijk genoemd. Deze resolutie is uiteraard niet op één dag ontstaan. Bijna een jaar lang heb ik …

Door Tine van der Vloet op 9 maart 2023

Personen die op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget en zich in prioriteitengroep 1 bevinden krijgen binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget. Deze personen hebben dus een duidelijk perspectief. Voor personen die wachten in prioriteitengroep 2 en 3 is dit perspectief niet …

Door Tine van der Vloet op 6 februari 2023

Beste lezer,   Het nieuwe jaar is alweer een maand aan de gang. Wat 2023 zal brengen is nog een verrassing, maar ik wens jullie alvast veel geluk en een goede gezondheid toe.   Deze maand zat ik niet stil. Ik stelde minister van Welzijn, Hilde Crevits verschillende vragen over onder …

Door Tine van der Vloet op 2 februari 2023

In oktober van vorig jaar lanceerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een gebruikersonderzoek via de website. Het doel van het onderzoek is na te gaan wat er beter kan aan de website van het VAPH. 44 procent van de personen met een beperking geeft aan niet te kunnen vinden …

Door Tine van der Vloet op 1 februari 2023

In 2022 vroegen 849 personen met een handicap een herziening van prioriteitengroep aan. 490 van hen vroegen louter een herziening aan en 359 personen vroegen zowel een herziening van prioriteitengroep als budgetcategorie aan. Voor 386 personen werd de herzieningsprocedure nog niet afgerond. 13 …