Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 12 januari 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Het proefproject deelbudgetten ging afgelopen maand van start. De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 kregen een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om deel te nemen aan dit project. Op dinsdag 10 januari stelde ik hier enkele vragen over aan minister …

Door Tine van der Vloet op 24 november 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

In 2021 besloot de Vlaamse Regering om de budgetcategorieën voor personen met een beperking te actualiseren. Sindsdien zijn er niet langer 12, maar 24 budgetcategorieën voor personen met een beperking. Het doel? Personen met een gelijke zorgzwaarte gelijke ondersteuning bieden. Vorige week …

Door Tine van der Vloet op 27 oktober 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Minister Dalle maakte vanmorgen bekend dat 400 personen uit prioriteitengroep 1 versneld hun persoonsvolgend budget mogen ontvangen. Het gaat om personen met een prioriteringsdatum vanaf 1 juli 2021. Zij zullen nog voor 15 november een budget ontvangen, aldus minister Dalle die minister van Welzijn …

Door Tine van der Vloet op 17 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Sinds 2017 ben ik vragende partij om een plaats op de wachtlijst mee te delen aan personen die wachten op een persoonsvolgend budget. Dit kan eenvoudigweg door een volgnummer of range toe te kennen. Oud-minister Jo Vandeurzen vond dit een goed idee en maakte hier in 2019 middelen voor vrij. Hoewel …

Door Tine van der Vloet op 11 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Met het Zorginvesteringsplan kondigde minister van welzijn, Wouter Beke, aan dat er 20 miljoen euro wordt uitgetrokken voor wachtenden in prioriteitengroep 2. Er werd al een tijdje gesproken over een experiment met deelbudgetten, maar veel duidelijkheid hierover was er nog niet. Daarom besloot ik …

Door Tine van der Vloet op 6 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Herinnert u zich het filmpje ‘Veerkracht in de zorg’ nog? Daarin vertelde Xavier Lesenne, vader van een dochter met een beperking, dat ze moeilijkheden hadden met het vinden van hulp en ondersteuning voor hun dochter. Ik vertelde toen dat de zorg die met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan …