Het VAPH en de assistentiehondenscholen in overleg met elkaar

Door Tine van der Vloet op 8 juni 2023

Zoals u misschien weet ben ik al geruime tijd werk aan het maken om een beter beleid voor assistentiehonden te realiseren. Op 17 mei werd mijn resolutie hierover unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Omdat ik dit zeer nauw opvolg stelde ik hier enkele vragen over aan minister van Welzijn, Hilde Crevits.

Tijdens de hoorzitting over assistentiehonden op 14 februari dit jaar vertelde het VAPH dat er een overleg zou plaatsvinden tussen het VAPH en de assistentiehondenscholen. Goed nieuws, want het overleg vond ondertussen al plaats. Op 23 februari zat het VAPH samen met Bultersmekke Assistancedogs en op 30 maart met Hachiko en de Belgian Assistance Dog Federation (BADF).

Wat met assistentiehonden die niet op de refertelijst staan?

Tijdens de twee overlegmomenten werd de aanvraagprocedure van assistentiehonden die niet op de refertelijst staan, toegelicht en verduidelijkt. Er werd afgesproken dat de assistentiehondenscholen het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH op de hoogte brengen wanneer een aanvraag ingediend wordt, zodat het KOC die dossiers mee kan opvolgen en bestuderen. Die dossiers leveren onder andere extra informatie op over de doelmatigheid van assistentiehonden en over de doelgroep ervan.

De nieuwe kostprijs van een assistentiehond

Daarnaast werd tijdens het overleg met het VAPH, Hachiko en BADF de huidige kostprijs van een assistentiehond besproken. De nieuwe kostprijs van de hond ligt op minimum 43.500 euro. Aan de hand van dit bedrag en de beschikbare middelen zal het VAPH een voorstel uitwerken om het refertebedrag te verhogen. De realisatie daarvan is voorzien voor de eerstvolgende refertelijstaanpassing. Dat is in het voorjaar van 2024.

Het is goed dat het VAPH heeft samengezeten met de assistentiehondenscholen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat het VAPH het refertebedrag zal verhogen. Hoeveel dat nieuw bedrag zal worden is nog niet duidelijk, maar ik volg dit uiteraard nauwlettend op. Op 26 juni staat het volgend overleg gepland tussen het VAPH en de Cel Machtiging Assistentiehondenscholen (CELMA). Ik blijf dit uiteraard verder opvolgen, zodat de voorstellen uit mijn resolutie snel in beleid omgezet kunnen worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is