Van een MFC naar een PAB: 146 kinderen en jongeren werden aangeschreven

Er was lange tijd onduidelijkheid over wie er beroep zou kunnen doen op de overstap van een MFC naar een PAB. In juli 2021 publiceerde de Vlaamse Regering een besluit waarin te lezen staat dat de mogelijkheid moet geboden worden aan kinderen en jongeren om een residentiele setting te verlaten en over te stappen naar een cashformule. Ik heb de minister hier verschillende keren over ondervraagd en er is eindelijk duidelijkheid: kinderen en jongeren die in een MFC verblijven en een vraag hebben naar een PAB, kunnen een PAB-budget toegekend krijgen.

Volgens minister van Welzijn, Hilde Crevits, worden momenteel de eerste jongeren aangeschreven die verblijven in een MFC én een vraag naar een PAB hebben. Volgens de minister worden deze budgetten begin deze maand toegekend. Hiermee krijgen kinderen en jongeren met een aanvraagdatum tot en met september 2017 een PAB. Rond de toekenning van bijkomende persoonlijke-assistentiebudgetten dient nog een beslissing genomen te worden. In totaal werden 146 kinderen en jongeren aangeschreven om deze overstap te maken.

Zijn er middelen over?

Dit jaar werd er 19 miljoen euro voorzien voor PAB’s, wat in totaal goed is voor zo’n 471 budgetten.  Van deze 19 miljoen euro gaat 10 miljoen euro naar priordossiers (dat zijn 246 budgetten) en 9 miljoen euro gaat naar de langstwachtenden (dat is goed voor 225 budgetten).

Voor 2024 is er 15,8 miljoen euro voorzien voor persoonlijke-assistentiebudgetten. Met deze middelen kunnen in totaal 393 kinderen en jongeren een PAB krijgen. Voor volgend jaar wordt er 7,9 miljoen euro voorzien voor de priordossiers (198 budgetten) en 7,8 miljoen euro voor de langstwachtenden (195 budgetten).

Conclusie: nog werk aan de winkel

Hoewel ik alvast tevreden ben dat 146 kinderen en jongeren de overstap van een MFC naar een PAB kunnen maken, ben ik nog steeds voorstander om dit voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. De regie in eigen handen wil zeggen kiezen welke zorg en ondersteuning je opneemt.

Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat de voorziene middelen voor PAB’s zo snel mogelijk worden uitgegeven. Veel kinderen en jongeren wachten op hulp en ondersteuning, zet de beschikbare middelen dan in, liever gisteren dan vandaag.