Impact van natuur op de gezondheid

Door Tine van der Vloet op 24 januari 2017, over deze onderwerpen: Landbouw
Tine van der Vloet

Natuur in de buurt heeft een gunstige invloed op de mentale en de lichamelijke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een groene omgeving wonen, minder vaak naar de huisarts gaan, ze komen meer tot rust en ze worden creatiever en productiever bevonden. Dit is één van de redenen waarom ik telkens het belang van de Groene Zorginitiatieven voor personen met een beperking benadruk, je ziet op zo’n zorgboerderij gewoon de impact!

Op internationaal vlak zijn tal van studies en onderzoeken uitgevoerd over de relatie tussen natuur en gezondheid. In Vlaanderen ontbreekt dit echter. Om beleid te voeren is het belangrijk om dit te doen op basis van onderzoek. Via de Hoge Gezondheidsraad zou op vraag van de minister advies gevraagd kunnen worden over de stand van zaken betreffende de internationale kennis over de impact van natuur op de gezondheid.

Op 24 januari stond er een Vraag om uitleg (nr. 940) op de agenda in de commissie Leefmilieu. Hierbij stelde minister Schauvliege het volgende: “Een dergelijke adviesaanvraag wordt in samenspraak met mijn collega bevoegd voor het welzijn overwogen. Momenteel is er een overleg tussen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de diensten van mijn collega-minister Vandeurzen, maar er is nog geen beslissing over genomen.” Er was nog geen concrete timing vooropgesteld.

 

Op mijn vraag naar een concrete koppeling tussen welzijnsprojecten en de natuur zei ze dat de koppeling van welzijnsprojecten en natuur al in de praktijk mogelijk is en ook gebeurt. De oproepen die ze hebben, zijn daar ook naar gericht, maar moeten volgens haar misschien nog meer bekend gemaakt worden in het welzijnsmilieu. Hier moet dus werk van gemaakt worden, ik volg dit zeker verder op!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is