Wat is de stand van zaken over het proefproject deelbudgetten in prioriteitengroep 2?

Door Tine van der Vloet op 24 april 2023, over deze onderwerpen: Welzijn
Wat is de stand van zaken over het proefproject deelbudgetten in prioriteitengroep 2?

Het proefproject deelbudgetten in prioriteitengroep 2 ging eind vorig jaar van start. Tijd voor een stand van zaken. Hoeveel personen kregen uiteindelijk een deelbudget? Hoeveel personen weigerden hun deelbudget? Wat is de eerstvolgende prioriteringsdatum? Antwoorden op al deze vragen kan je lezen in onderstaand artikel.

Hoeveel personen kregen een deelbudget?

Volgens recente cijfers kregen 1099 personen uit prioriteitengroep 2 een deelbudget. Voor 102 van de 1099 personen werd het budget stopgezet. De voornaamste reden van deze stopzetting is een weigering. 77 personen weigerden namelijk hun deelbudget. De andere 25 personen zetten hun deelbudget stop omwille andere redenen, zoals bijvoorbeeld een overlijden. Door de stopzetting van deze 102 budgetten kregen 79 nieuwe langst wachtenden hun deelbudget toegewezen.

Slechts 19 personen gingen in beroep tegen het deelbudget

In totaal tekenden amper 19 personen beroep aan bij de arbeidsrechtbank. Wat het vonnis van de rechter zal zijn is nog onbekend.

Na het ter beschikking stellen van de deelbudgetten stonden er eind vorig jaar nog 6177 personen op de wachtlijst in prioriteitengroep 2. De prioriteringsdatum van de eerstvolgende wachtende is 9 januari 2018.

Wat met budgetten die worden stopgezet?

In 2023 zullen de budgetten die stopgezet worden omwille van bijvoorbeeld een overlijden, vervangen worden door nieuwe deelbudgetten. Daarna worden deze niet meer vervangen, aldus de minister. Wat er met deze middelen zal gebeuren is niet duidelijk. Ik hoop ten zeerste dat deze middelen naar persoonsvolgende budgetten blijven gaan.

Op 2 mei zal het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen met minister Crevits een gedachtewisseling organiseren in het Vlaams Parlement over de persoonsvolgende financiering. Ik neem deze vraag alvast mee. Ook zal ik zeker en vast vragen stellen over het perspectief op een volledig budget. Indien u zelf nog vragen heeft voor het VAPH of voor minister Crevits kunt u deze steeds aan mij bezorgen via tine.vandervloet [at] n-va.be (subject: Gedachtenwisseling%20VAPH) . Ik neem deze mee naar de gedachtenwisseling.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is