Priordossiers

Van januari tot en met augustus 2023 zijn er 160 prioritaire PAB's toegekend. Naar verwachting zullen er in de periode van september tot en met december nog 96 prioritaire PAB's worden toegekend. Gezien de maandelijkse terbeschikkingstelling van de priordossiers is deze wachtlijst momenteel leeg.

In totaal zijn er dit jaar 885 prioraanvragen voor PAB ingediend, waarvan 255 werden goedgekeurd en 630 werden afgewezen. De voornaamste redenen voor afwijzing waren een gebrek aan informatie of het feit dat andere aanvragen dringender waren.

517 minderjarigen ontvangen een PAB

In de eerste helft van dit jaar ontvingen 60 kinderen en jongeren die het langst op de wachtlijst stonden een PAB. In september werden 517 minderjarigen die het langst op de wachtlijst stonden aangeschreven. Deze jongeren ontvangen nu een budget.

Het is goed nieuws dat meer dan 500 minderjarigen die het langst op de wachtlijst staan, een PAB ontvangen. Desondanks wachten er nog steeds meer dan 1140 minderjarigen op zorg en ondersteuning. De persoon die het langst wacht, heeft een startdatum van juli 2020.

Ik vroeg de minister ook hoeveel kinderen en jongeren momenteel wachten op een plaats in een MFC. Volgens de minister kunnen deze cijfers nog niet worden verstrekt. Wordt vervolgd.