Wachtlijst personen met een beperking: uitdagingen blijven

Door Tine van der Vloet op 12 april 2019, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet wachtlijst

U kon het vandaag al in de krant lezen (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190412_04316574 ), ik vroeg net als vorig jaar de cijfers van de wachtlijst op. Uit mijn vraag vorig jaar bleek dat er 14.218 mensen met een beperking wachtende waren, met een totale vraag voor zorgbudget van 318.064.308 euro. Uit mijn vraag nu blijkt dat er op 1 januari 2019 exact 15.000 wachtenden waren met een totale zorgvraag van 360.301.797 euro. Ondanks de bijkomende investeringen in 2018 groeide de wachtlijst dus aan.

Waarom stijgt het aantal vragen? Er kwamen sowieso heel wat nieuwe vragen bij, mensen die vroeger niet geregistreerd worden, en die doordat het systeem bekend wordt zich wel registreren. Eerder dit jaar gaf ik daarnaast al een aantal redenen mee waarom, ondanks het extra uitbreidingsbeleid, de wachtlijst toch aangroeide. Je kan dit hier nalezen indien je dat wil. De cijfers uit mijn schriftelijke vraag bevestigen de pijnlijke waarheid. In 2018 kregen 2601 mensen een persoonsvolgend budget en toch daalde de wachtlijst niet, integendeel, op 1 jaar tijd stelden 782 meer mensen een vraag ten opzichte van het jaar ervoor.

Andere opvallende cijfers

Ik geef hierbij nog enkele zaken mee die opvallen bij het lezen van de cijfers. De wachtlijst groeit (ondank extra uitbreidingsbeleid) met 42,2 miljoen euro en met 782 mensen aan. De grootste stijging betreft prioriteitengroep 2, hierin wachten maar liefst 1122 mensen extra, meer dan driedubbel zoveel dan een jaar ervoor. De vragen in prioriteitengroep 3 dalen dan weer, in deze groep zitten er  750 minder mensen dan een jaar geleden. Ook in prioriteitengroep 1 is een stijging te zien, ondanks dat in deze groep meer dan ooit geïnvesteerd wordt, mensen schuiven duidelijk door in het prioriteitensysteem.

Nog opvallend: Limburg is de enige provincie waarin in prioriteitengroep 1 het aantal mensen afneemt. Dat is vooral een gevolg van de werkwijze, de centen worden niet meer zoals vroeger per provincie verdeeld, maar naar aanvraaagdatum toe over heel Vlaanderen. Limburg maakte dus eigenlijk een inhaalbeweging omdat zij in het algemeen hun zorgvraag al langer geleden stelden dan mensen in andere provincies.

Conclusie

De hoge investeringen in 2018 hebben niet geleid tot een daling van de wachtlijst. Ook dit jaar, in 2019 is er nog heel wat uitbreidingsbeleid voorzien, meer zelfs dan in het jaar 2018, en dat blijkt meer dan nodig. Ook volgende regeerperiode zullen nog bijkomende investeringen nodig zijn. In ons verkiezingsprogramma namen we met N-VA alvast op om de wachtlijst verder aan te pakken. Wil je de volledige cijfers nog eens nalezen dat kan via deze link

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is