Versoepeling van richtlijnen voor een persoonsvolgend budget: wat is er veranderd?

Door Tine van der Vloet op 4 oktober 2023
Tine van der Vloet

In augustus kondigde minister van Welzijn, Hilde Crevits aan dat de criteria voor de prioritering van aanvragen voor een persoonsvolgend budget worden aangepast. Vanaf nu is het iets makkelijker om in prioriteitengroep 1 terecht te komen. Wat is er precies veranderd? Wie kan hier aanspraak op maken? Je leest het in dit artikel.

Versoepeling van de beoordelingscriteria

Sinds 18 september 2023 zijn er twee versoepelingen van kracht om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 1:

Overschrijding van de draagkracht van de mantelzorger: In situaties waarbij een mantelzorger (vanaf 70 jaar) ernstige gezondheidsproblemen heeft en niet langer in staat is om de nodige zorg te bieden, komt de persoon met een handicap in prioriteitengroep 1 terecht. Volgens schattingen van de minister zullen door deze versoepeling jaarlijks 127 personen extra in prioriteitengroep 1 terecht komen. Belangrijk om te weten is dat de leeftijd van 70 jaar gehanteerd wordt als vuistregel, maar geen strikte ‘cut-off’ is.

Ongepaste ondersteuning voor personen met een handicap: In gevallen waarbij personen met een handicap wel ondersteuning ontvangen, maar waarbij de ondersteuning niet voldoende is aangepast aan de specifieke behoeften (bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum of psychiatrische instelling), komt de persoon in prioriteitengroep 1 terecht. In 2022 ging dit om ongeveer 33 personen.

Een herziening aanvragen

Minister Crevits verwacht dat er na deze wijzigingen meer herzieningsaanvragen zullen worden ingediend. Als u zich herkent in een van de bovengenoemde situaties, kunt u een herziening aanvragen. Dit betekent echter niet dat u de hele aanvraagprocedure opnieuw moet doorlopen. In plaats daarvan volstaat module C, die gericht is op de inschatting en objectivering van de dringendheid.

Snel degeneratieve aandoeningen

Voor mensen met snel degeneratieve aandoeningen, zoals ALS, zijn er speciale regelingen getroffen. Deze aandoeningen hebben doorgaans een zeer snelle progressie, wat betekent dat snelle actie vereist is. Ze komen dan ook in aanmerking voor de spoedprocedure PVB.

De minister wil het huidige besluit aanpassen, zodat personen met een medisch precaire en levensbedreigende aandoening automatisch een budget krijgen. Dit is van cruciaal belang, aangezien de wachttijden anders te lang zijn gezien de levensverwachting van deze personen. Er wordt verwacht dat het VAPH binnenkort met een voorstel naar de regering zal komen om deze situaties beter te ondersteunen.

Daarnaast komen deze personen automatisch in budgetcategorie 16 terecht. Als de ondersteuningsnood toeneemt, kan een hoger budget toegekend worden.

Mijn visie

Hoewel de versoepeling van de richtlijnen zeker positief is, zijn er nog enkele onduidelijkheden. Bijvoorbeeld, als er wordt gesproken over de draagkracht van de mantelzorger, is het niet helemaal duidelijk of de persoon met een handicap bij de mantelzorger moet wonen of niet. Ook de leeftijdsgrens van 70 jaar roept vragen op. Minister Crevits benadrukt dat dit geen harde grens is, maar wat gebeurt er met mantelzorgers van 60 met ernstige gezondheidsproblemen? De commissie zal uiteindelijk oordelen, maar op basis waarvan?

Deze vragen blijven voorlopig onbeantwoord, maar ik zal ze zeker opnieuw aan de minister voorleggen. Wordt vervolgd.

Wilt u in tussentijd de nota van het VAPH lezen? Klik dan hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is