Vanaf 25 mei weer meer naar huis of naar hun zorgaanbieder!

Door Tine van der Vloet op 19 mei 2020

Vanaf 25 mei kunnen de minder- en meerderjarigen personen met een beperking die nu al twee maanden lang dag en nacht bij hun zorgvoorziening of thuis verblijven geleidelijk aan terug naar huis of naar hun zorgvoorziening. Het wordt mogelijk om of terug naar huis te gaan of terug naar de zorgvoorziening. Dit kan voor een langere periode of voor enkele dagen. Dit betekent helaas nog niet dat we terug gaan naar de normale gang van zaken, maar dit gaat om een versoepeling van de huidige maatregelen. Zo kan bijvoorbeeld een kind met een beperking dat al meer dan 2 maanden in een voorziening verbleef af en toe een weekend naar huis ,maar nog niet elke weekend zoals voor de COVID-19 lockdown.

Natuurlijk blijft het nodig om de beschermingsmaatregelen strikt toe te passen zowel in de voorziening, maar ook thuis. Verder wordt het heel belangrijk om goed te overleggen. Dit zal gebeuren zowel met de persoon in kwestie, als met de familie, als met het personeel van de voorziening. Dit is nodig om een inschatting te kunnen maken over het risico wat al dan niet aanwezig is. Natuurlijk moeten er eerst aan een aantal voorwaarden voldaan worden voor deze beslissing genomen kan worden. Zo mag er geen uitbraak zijn in de voorziening en mag de persoon in kwestie ook geen symptomen vertonen, ook in het gezin van de persoon met een handicap mag niemand symptomen van COVID-19 hebben. Hierdoor kan het zijn dat niet in alle voorzieningen op een zelfde tempo of op een zelfde manier de versoepelingen kunnen doorvoeren. De beslissing van wat kan en welke stap wanneer gezet kan worden, beslist de voorziening.

De Taskforce COVID-19 Zorg zorgt dat de voorzieningen een kader krijgen aangereikt om dit alles in goede banen te leiden. Ik hoop dat er effectief rond 25 mei kan overgegaan worden naar een bezoekje aan huis. Want wat begon bij twee weken werden er plots zeer veel. En uiteraard missen de ouders, de broers of zussen hun kind. Eindelijk is er perspectief en ik hoop met hen mee dat het snel 25 mei is. Ook goed nieuws voor hen die de zorg steeds thuis hebben opgenomen want ook zij mogen enkele dagen terug naar de vergunde zorgaanbieder.

Wat ook positief is, is dat men vanaf 25 mei ook terug mensen mogen opnemen. Hopelijk volgt snel het besluit van de minister om budgetten te kunnen geven aan de mensen op de wachtlijst.

Ik hoop dat snel het moment daar is dat de ouders hun kinderen weer even naar huis kunnen halen…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is