Uitbreidingsbeleid 2018 is groter en persoonsvolgender dan voorzien

Door Tine van der Vloet op 12 februari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet uitbreidingsbudget

Op 9 februari 2018 werd door de Vlaamse regering het extra uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking en de verdeling ervan goedgekeurd. Goed nieuws is dat er meer budget voorzien wordt én dat het meer persoonsvolgend zal worden ingezet dan in het originele meerjarenplan werd ingeschreven. En laat het nu net die meer persoonsvolgende inzet zijn waar ik en N-VA al de hele legislatuur voor pleiten.

Meer uitbreidingsbeleid in 2018

In 2018 zal er 72 miljoen extra uitbreidingsbeleid komen voor personen met een beperking, in het originele meerjarenplan was 70 miljoen euro voorzien. De 2 miljoen extra zal ook volledig naar Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp gaan, wat betekent dat er extra budgetten mee worden gegeven. Van de 22,7 miljoen die initieel naar het basisondersteuningsbudget zou gaan, gaat met de nieuwe verdeling ook 9 miljoen naar extra persoonsvolgende budgetten en 2 miljoen naar Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Dat deze overschotten persoonsvolgend zouden worden ingezet heb ik ook in het verleden reeds bepleit.

Meer persoonsvolgende budgetten dan voorzien

Initieel was 49,2 miljoen euro voorzien voor persoonsvolgende budgetten, vrijdag werd beslist om dit op te trekken tot 58,2 miljoen euro. Dit geld zal zowel voor minderjarigen als meerderjarigen persoonsvolgend ingezet kunnen worden.

 

Voor minderjarigen is de persoonsvolgende financiering nog niet ingevoerd. Er wordt  7,6 miljoen voor nieuwe Persoonlijke Assistentiebudgetten (PAB’s) en 1 miljoen voor persoonsvolgende convenanten (PVC’s) voorzien. Dit betekent dat het extra budget voor minderjarigen volledig persoonsvolgend wordt ingezet, en dat is nodig, de vraag naar persoonlijk assistenten is groot!

 

Daarnaast is er 48,9 miljoen extra voorzien voor persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen. Ook dat is hoognodig! In 2017 werden 1.200 nieuwe budgetten gegeven. Dat in 2018 het merendeel van het uitbreidingsbeleid naar persoonsvolgende budgetten gaat, is niet alleen goed nieuws voor de mensen die hierop wachten. Het betekent ook dat voor de aanbieders van zorg het makkelijker is om nieuwe mensen te vinden die hun budget bij hen willen besteden, en ook dat is nodig om voor hen te blijven inzetten op bijkomend aanbod! De volledige nota van de Vlaamse Regering vind je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is