Stap verder in zoektocht naar extra geld voor personen met een beperking

Door Tine van der Vloet op 20 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet

In mei dit jaar bleek uit parlementair werk van mezelf dat 21 miljoen van het voorziene budget voor personen met een beperking niet werd aangewend. Waar het toen nog normaal leek dat dit geld voor éénmalige beleidsinitiatieven werd gebruikt, is er nu, na een nieuwe parlementaire vraag van mijzelf, sprake om dit geld aan te wenden om extra budgetten te geven.

Uit cijfers die ik in mei van dit jaar opvroeg bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen, bleek dat 21 miljoen van het budget dat in 2017 voorzien was voor personen met een beperking niet werd gebruikt. De Standaard berichtte toen over het feit dat ik aankaartte dat dit geld optimaal dient aangewend te worden voor persoonsvolgende budgetten (PVB), u kan hier het desbetreffende artikel lezen.

Cash-besteders besteden niet hun volledige budget

 

Er zijn twee redenen voor de onderbesteding. De voornaamste is dat budgethouders die hun PVB of een deel ervan in cash besteden blijkbaar minder uitgeven. Dit komt deels doordat ze hun ondersteuning samenstellen in samenwerking met reguliere diensten, dienstenchequebedrijven,... . Daarnaast duurt het voor nieuwe budgethouders doorgaans enkele maanden om hun ondersteuning binnen PVB op te starten.

 

Dit betekent niet dat mensen die hun zorg in cash besteden moeten vrezen dat een deel van hun budget wordt afgenomen. Echter, wanneer je in het begin van het jaar weet dat slechts 97% van je totale budget wordt, kan je die 3% ook voor andere budgetten aanwenden. Zo zorg je dat het volledige begrootte bedrag ook effectief wordt uitgegeven, terwijl je anders op het einde van het jaar geld overhoudt dat niet gebruikt wordt.

 

Omslag in denkwijze

 

Blijven aandringen helpt. Op mijn schriftelijke vraag van mei klonk het antwoord nog als volgt: “De middelen van het niet volledig opgenomen totaalbudget PVB worden aangewend voor éénmalige beleidsinitiatieven of om tekorten op andere beleidsbegrotingsposten aan te vullen.” In het antwoord op mijn laatste vraag werd echter een monitoring beloofd. Daarbij zal, eens er zicht is op het volledige jaar 2018, in kaart gebracht worden hoe groot de onderbesteding structureel is. Daarmee kunnen voorstellen geformuleerd worden hoe dit budget effectief ingezet kan worden. Ik ben blij met de omslag in denkwijze, elke euro die naar zorg kan gaan, dient daar ook effectief aan besteed te worden.

 

De volledige vraag en het antwoord van de minister vind je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is