Stand van zaken over de nieuwe toeleidingsprocedure

Door Tine van der Vloet op 9 november 2022

De toeleidingsprocedure voor personen met een beperking zal vereenvoudigd worden. Overbodige systeemkosten worden geëlimineerd en de vrijgekomen middelen gaan naar extra persoonsvolgende budgetten, zo stelt het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024.

Het is al enige tijd stil over de nieuwe toeleidingsprocedure. Daarom stelde ik een vraag aan minister Dalle over de stand van zaken over deze toeleidingsprocedure. Wanneer komt deze procedure er? Wat zal er zoal veranderen ten opzichte van de huidige procedure? Vanaf wanneer wordt deze geïmplementeerd? En hoeveel middelen komen er uiteindelijk vrij?

Volgens minister Dalle liggen er momenteel twee voorstellen op tafel, uitgewerkt door de werkgroep toeleiding en Deloitte (studie over de Vlaamse Brede Heroverweging). In het eerste voorstel wordt de budgetbepaling naar achter geschoven tot één jaar voor de terbeschikkingstelling van het budget. Dit heeft als doel een laagdrempelige en klantvriendelijke procedure te realiseren. Overbodige systeemkosten zullen hierbij geëlimineerd worden.

Bij het tweede voorstel worden er bijkomende voorwaarden ingevoerd voor het verkrijgen van een persoonsvolgend budget: het hebben van een minimale zorgzwaarte en een dringende zorgvraag. Het heeft als doel een persoonsvolgend budget voor te behouden voor personen die hier dringend nood aan hebben. Dit houdt echter geen vereenvoudiging van de procedure in, aldus de minister.

Beide voorstellen hebben voor- en nadelen en focussen op ander invalshoeken. De minister bekijkt momenteel de voorstellen, maar heeft de voorkeur voor het eerste, omdat dit wel degelijk een vereenvoudiging voor de gebruiker inhoudt. Daarnaast komen er met dit voorstel ook middelen vrij. Hoeveel deze besparing zal inhouden is moeilijk te voorspellen.

Ik wees de minister erop dat het belangrijk is keuzes te maken. De huidige toeleidingsprocedure is zeer complex en vraagt veel inspanningen voor personen met een beperking. Ik hoop dan ook dat er snel een knoop zal doorhakt worden. Persoonlijk ben ik ook voorstander van het eerste voorstel. Het is belangrijk dat de procedure écht vereenvoudigd wordt en dat er middelen vrijkomen, dat is bij het tweede voorstel jammer genoeg niet het geval.

Daarnaast heb ik mijn bezorgdheden geuit over dat alles zo langzaam gaat. Het gaat om middelen die naar zorg en ondersteuning kunnen gaan, daar mogen we niet mee wachten. Ik hoop dat er snel een knoop wordt doorgehakt en dat de nieuwe toeleidingsprocedure snel kan worden ingevoerd. Men beloofde eind vorig jaar dat de nieuwe procedure er in 2022 zou komen, maar dat zal niet meer lukken. Waarom duurt dit allemaal zo lang?

Tot slot deelde minister Dalle mee dat de bevraging van prioriteitengroep 3 zo snel als mogelijk online zal komen. Dit wordt zeker en vast vervolgd…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is