Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) meer vraag gestuurd?

Door Tine van der Vloet op 3 december 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

Heel wat personen met een handicap leven op een heel zelfstandige manieren hebben af en toe nood aan ondersteuning. Vaak is dit om mantelzorgers, familie of vrienden te ontlasten. Om deze reden is de Rechtstreeks Toegankelijke hulp ofwel de RTH in het leven geroepen. Ook mensen die wachten op een budget doen vaak beroep op de RTH.

Met RTH kan er beperkte en handicap specifieke ondersteuning aangevraagd worden. Denk maar aan begeleiding rond budget, administratie organisatie van huishouden maar ook dagopvang en zelfs verblijf als de persoon met een handicap even niet thuis kan opgevangen worden.

Voor deze RTH heeft de persoon in kwestie geen goedkeuring nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig. Er kan dus meteen contact opgenomen worden met een dienst of voorziening die erkend is door het VAPH.

En daar wringt nu net het schoentje. Aangezien de dienst of voorziening de RTH-punten moet krijgen van het VAPH is het moeilijk voor nieuwe initiatieven om hier voor in aanmerking te komen. Als zij niet vertegenwoordigd zijn in het regionaal overleg waar de RTH punten worden verdeeld, krijgen deze initiatieven geen RTH-punten toegekend en dus ook geen budget.

Wanneer de Rechtstreekse toegankelijke hulp vraag gestuurd wordt dan kan de persoon die hier recht op heeft zelf de keuze maken waar hij of zij deze wilt besteden. Zo kan de persoon met een handicap ook terecht bij groene zorginitiatieven, bij vergunde zorgaanbieders zonder RTH punten en bij nieuwe initiatieven. Want jammer genoeg vallen deze nu nog uit de boot. 

Dit heb ik de voorbije legislatuur al verschillende keren op de agenda gezet want ik vind dat in de geest van persoonsvolgende financiering dit nog een groot gebrek is.  En ik zal dat ook in de toekomst blijven doen!

Als RTH kan worden ingezet voor de zorgvorm die men zelf kiest, krijgt iedereen meer zorg op maat!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is