Proefprojecten rond nieuwe woonvormen voor mensen met een beperking

Door Tine van der Vloet op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen
Tine van der Vloet

In een resolutie van 15 oktober 2015 betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen vroegen we vanuit het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om proefprojecten voor gemeenschappelijk en vernieuwend wonen te stimuleren.

 

We vernamen na de ministerraad van 24 november dat minister Homans nu een proefproject start. Voor het proefproject waren er 48 kandidaten en hiervan werden er 28 positief beoordeeld op alle criteria.

 

De proefprojecten mogen hierbij afwijken van de huidige bouwtechnische normen, uiteraard met als voorwaarde dat aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode wordt voldaan en dat de gezondheid en de veiligheid van de bewoners niet in het gedrang komen.

 

Ik ben blij dat er bij het vastleggen van de doelgroep maar liefst 10 projecten ook denken aan personen met een beperking. Voor een aantal van deze mensen is een andere vorm van wonen zeker een mooi alternatief. Ook ben ik blij dat er in de Kempen heel wat deelnemende projecten zijn!

De projectlijst van alle projecten die in aanmerking komen tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen kan je in bijlage vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is