Minister Crevits wil bekijken of een plaats op de wachtlijst perspectief kan bieden

Door Tine van der Vloet op 17 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn
Minister Crevits wil bekijken of een plaats op de wachtlijst perspectief kan bieden

Sinds 2017 ben ik vragende partij om een plaats op de wachtlijst mee te delen aan personen die wachten op een persoonsvolgend budget. Dit kan eenvoudigweg door een volgnummer of range toe te kennen. Oud-minister Jo Vandeurzen vond dit een goed idee en maakte hier in 2019 middelen voor vrij. Hoewel het systeem technisch gezien perfect uitgerold kan worden, is het vandaag nog niet zo dat personen hun plaats op de wachtlijst kennen. Voormalig minister Wouter Beke was van mening dat hier niemand baat bij had. Woensdag polste ik naar de visie van nieuw minister van welzijn Hilde Crevits over dit belangrijk thema.

In 2019 kregen we te horen dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) klaar is om een plaats op de wachtlijst mee te delen aan personen die wachten op een persoonsvolgend budget en in een van de drie prioriteitengroepen staan. Technisch gezien kan dit via mijnvaph.be. Goed nieuws, maar daar is het jammer genoeg bij gebleven. Minister van welzijn Hilde Crevits vertelde woensdag dat ze dit, in tegenstelling tot haar voorganger Wouter Beke, wel een goed idee vindt. Ze vertelde dat ze wil bekijken, maar ze zegt voorlopig nog niet volmondig ‘ja’ tegen dit voorstel.

Het is volgens de minister belangrijk steeds rekening te houden met het dynamische gegeven van deze lijst. ‘Noden van mensen kunnen veranderen, waardoor de plaats op de lijst kan wijzigen’, vertelde minister Crevits. Ik wees erop dat dit inderdaad het geval is, maar dat mensen met een datum staan te wachten waardoor er enkel zeer grote plaatsveranderingen zullen gebeuren als ze zelf beslissen om een nieuwe aanvraag in te dienen. De minister wil nu grondig bekijken of dit een meerwaarde kan zijn.

Prioriteitengroep 2

Verder gaf minister Crevits mee dat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe de 20 miljoen euro voor prioriteitengroep 2 verdeeld zal worden. Volgens voormalig minister Beke was dit door een experiment van deelbudgetten, maar minister Crevits wil haar oor eerst nog eens te luister leggen bij de sector.

Er zijn voor- en tegenstanders van dit idee, maar ik ben alvast tevreden dat ze nog eens polst bij de sector. Ik hoop dat dit overleg op zeer korte termijn zal plaatsvinden en dat de budgetten voor de zomer nog uitgegeven worden.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Tot slot gaf ik de minister nog een boodschap mee over RTH. Hier ligt al meer dan een jaar 19,5 miljoen euro voor op tafel. Ik wees er nogmaals op dat alles wat je met een cashbudget ook moet kunnen met een RTH-budget. Hopelijk neemt de minister dit mee in haar vernieuwde RTH-beleid.

Het lijkt mij persoonlijk niet moeilijk om ervoor te zorgen dat alles wat met een cashbudget ook kan met een RTH-budget, maar toch blijft het lang duren alvorens er een beslissing valt. Een jammere zaak, want de middelen liggen klaar om verdeeld te worden. Mijn tussenkomst over RTH kan je hier bekijken.

 

Tot slot vertelde de minister ook dat ze werk wil maken van een perspectiefplan. Hoe dit perspectiefplan vorm zal krijgen en wat hier zal instaan is nog niet duidelijk. Ik hou hiervoor zeker de vinger aan de pols.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is