Is er sprake van duidelijke communicatie naar personen met een beperking na de actualisatie van de budgetcategorieën?

Door Tine van der Vloet op 24 november 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

In 2021 besloot de Vlaamse Regering om de budgetcategorieën voor personen met een beperking te actualiseren. Sindsdien zijn er niet langer 12, maar 24 budgetcategorieën voor personen met een beperking. Het doel? Personen met een gelijke zorgzwaarte gelijke ondersteuning bieden.

Vorige week verscheen er een artikel over een persoon die door de actualisering van de budgetcategorieën plots heel wat minder budget kreeg als wat hem aanvankelijk beloofd werd. Dit leidde tot een rechtszaak waarbij de persoon in kwestie door de arbeidsrechtbank gelijk kreeg.

Een duidelijke en eerlijke communicatie is van groot belang wanneer de regering besluit dergelijke aanpassingen door te voeren. Ik stelde tijdens de plenaire vergadering de vraag of wachtenden persoonlijk op de hoogte werden gebracht over de actualisering van hun persoonsvolgend budget.

Minister Hilde Crevits antwoordde dat de sector vragende partij was om niet langer met 12, maar met 24 budgetcategorieën te werken. Volgens de minister zouden zowel het VAPH als de bijstands- en gebruikersorganisaties helder gecommuniceerd hebben. De minister ging echter niet in op de vraag of deze personen persoonlijk op de hoogte werden gesteld. Indien hier twijfel over bestaat neem ik zeker het engagement op om hier dieper op in te gaan.

Een nieuwe toeleidingsprocedure?

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zit in de vernieuwde toeleidingsprocedure. Momenteel liggen er twee voorstellen op tafel voor deze nieuwe procedure.

Bij het eerste voorstel wordt de budgetbepaling uitgesteld tot op het moment van de terbeschikkingstelling. Het zou de bedoeling zijn om één jaar voor de toekenning van het persoonsvolgend budget de inschaling te doen. Indien men voor deze optie kiest, zullen overbodige systeemkosten geëlimineerd worden, wat ook in het Vlaams Regeerakkoord staat.

Indien men de budgetbepaling dichter bij het toekennen van het budget plaats, zal de persoon met een beperking pas één jaar voor de toekenning van zijn budget weten in welke budgetcategorie hij terechtkomt. Dit zou voor de persoon in kwestie heel wat twijfels wegnemen.

Knopen doorhakken

Ik stelde de minister de vraag wanneer er knopen worden doorgehakt over de nieuwe toeleidingsprocedure. Momenteel bekijkt de minister de pistes die op tafel liggen. Ze zal hier naar eigen zeggen zo snel als mogelijk informatie over beschikbaar stellen.

Ik ben zeer tevreden dat de minister deze bezorgdheden wil meenemen. Aan de uitdrukking van de minister viel te zien dat ze zeer geëngageerd is. Ik wees er nogmaals op dat alles staat of valt met duidelijke communicatie. Het is een groot doolhof, voor ons, maar zeker voor personen met een beperking. Daarom is het belangrijk te blijven aandringen op duidelijke, eerlijke en heldere communicatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is