Iedereen aan het werk krijgen is een topprioriteit

Door Tine van der Vloet op 9 december 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
Iedereen aan het werk krijgen is een topprioriteit

Vandaag stelde ik in de Commissie Economie een vraag aan minister Crevits over de 109 acties die de Commissie Diversiteit opstelde om personen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

Zoveel mogelijk personen aan het werk krijgen is een topprioriteit voor N-VA. Daarom is het belangrijk elk talent te benutten, ook dat van personen met een arbeidsbeperking. Het is van groot belang de drempels weg te werken die personen met een arbeidsbeperking ondervinden in hun zoektocht naar werk. Minister Crevits vertelde dat hier volop aan gewerkt wordt met het decreet individueel maatwerk.

Ook zal er vanaf begin 2022 een infopagina komen op de website van de VDAB waar alle informatie voor personen met een arbeidsbeperking gebundeld wordt. Op die manier zal voor hen duidelijker worden wat er allemaal mogelijk is op het gebied van werk. Ik vind dit een zeer goed idee, want alles begint bij een duidelijke communicatie.

Verder vertelde de minister dat er een goede verstandhouding is met de adviesraad NOOZO en dat dit adviesorgaan informeel betrokken was bij de uitwerking van het decreet individueel maatwerk. Ook NOOZO heeft oog voor de drempels waar personen met een arbeidshandicap dag in dag uit tegenaanlopen. NOOZO werd in 2012 opgericht als proefproject, maar de Vlaamse Regering zal ze vanaf 2022 officieel erkennen als advies- en participatieorgaan. Daarom zal er vanaf nu ook formeel advies aan hen gevraagd worden bij besluitvorming.

Ook de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt kwam aan bod. Dit is een cruciale fase voor jongeren met een arbeidsbeperking. De ondersteuning die de Vlaamse Regering aan werkzoekenden biedt werd uitgebreid naar duaal leren op de werkvloer. Er zijn ook afspraken gemaakt tussen de VDAB en onderwijs voor stages. Werkgevers, scholen en ouders zijn vaak onvoldoende op de hoogte over de mogelijkheden, dus het is belangrijk meer in te zetten op een duidelijke communicatie en bewustwording.

Tot slot is het belangrijk om meer bekendheid te genereren bij de werknemers, niet enkel over premies, maar ook over de talenten van personen met een arbeidsbeperking. Ik vind het persoonlijk zeer belangrijk te kijken naar een persoon zijn talenten in plaats van zijn beperkingen. Enkel op deze manier zullen we een inclusieve samenleving kunnen bereiken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is