Geef personen met een beperking perspectief op een budget.

Door Tine van der Vloet op 28 april 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Elk jaar wordt er door de Vlaamse regering beslist op welke manier het uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking op de wachtlijst wordt verdeeld. Deze verdeling gebeurt naar aanleiding van een percentage wat per prioriteitengroep ter beschikking wordt gesteld en volgens een tijdspad wat door de regering wordt vastgelegd.

Voor dit jaar is er, op dit ogenblik, nog geen beslissing genomen over de verdeling van het uitbreidingsbeleid. In vergelijking met 2019 was er in het begin van het jaar al een kwart van het budget ter beschikking gesteld en in mei was het ter beschikking gestelde budget al gestegen tot boven de helft van het totale budget.

In de commissie Welzijn stelde ik de vraag wanneer de eerste budgetten ter beschikking gesteld gaan worden aan de personen met een beperking. Ook vroeg ik minister Beke hoe het budget verdeelt gaat worden over de verschillende prioriteitengroepen.

Helaas moest minister Beke het antwoord op mijn vragen opnieuw schuldig blijven. Door de gevolgen van COVID-19 zijn de besprekingen over de verdeling van de budgetten tijdelijk op on hold gezet. Zodra er meer duidelijkheid is over de exit strategie ,worden de gesprekken hier terug over opgestart.

De minister gaf ook aan, hoe de budgetten verdeeld gaan worden over de prioriteiten groepen , nog bekeken moest worden. Naar alle waarschijnlijkheid gaan  er in de eerste periode wel zo veel mogelijk budgetten ter beschikking gesteld worden voor de mensen ,uit prioriteitengroep 1, die het het hardst nodig hebben.

Toch roep ik de minister in deze moeilijke periode op om snel werking te maken van deze ter beschikking stelling. Mensen met een beperking die wachten op een budget hebben recht op een perspectief wanneer ze het budget kunnen verwachten. Het feit dat het lastig is om het budget op dit ogenblik te besteden, mag geen argument zij. Er kan al voor zorgen dat de verdeling van de budgetten klaar ligt. Ik hoop dan ook dat minister Beke gehoor geeft aan mijn oproep.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is