Een resolutie over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden. Wat is de stand van zaken?

Door Tine van der Vloet op 14 maart 2023

Zoals u misschien weet ben ik een enorme voorstander van assistentiehonden. Ze kunnen van onschatbare waarde zijn voor personen met een beperking en worden daarom ook wel eens de helden van het dierenrijk genoemd.

Deze resolutie is uiteraard niet op één dag ontstaan. Bijna een jaar lang heb ik gesprekken gevoerd met verschillende assistentiehondenscholen, gebruikers, personen die geen assistentiehond toegewezen kregen, enzovoort. Allen gaven ze hun ideeën en visies over de toekomst van assistentiehonden. Ik wil hen dan ook hartelijk danken voor de fijne samenwerking.

Daarnaast vond er op 25 januari een hoorzitting plaats over de opleiding van en de tegemoetkoming voor assistentiehonden. Het was een bijzonder boeiende hoorzitting waar vertegenwoordigers van de verschillende opleidingscentra, ervaringsdeskundigen en het VAPH een uiteenzetting kwamen geven.

We vragen de Vlaamse Regering…

Als we naar het huidig beleid over assistentiehonden kijken is er nog veel werk aan de winkel. Met de resolutie die nu voorligt vragen we verschillende zaken aan de Vlaamse Regering. We vragen onder andere de refertelijst uit te breiden met verschillende soorten assistentiehonden. Denk bijvoorbeeld aan meldhonden voor epilepsie- en diabetespatiënten, PTSS-honden en autismehonden (PTSS: posttraumatische stressstoornis). Daarnaast willen we onderzoeken welke honden nog in aanmerking kunnen komen voor opname in de refertelijst.

We vragen ook de aanvragen van gemachtigde assistentiehondenscholen te vereenvoudigen, zodat er drempelverlagend en efficiënter kan worden gewerkt. Ook willen we in samenspraak met de sector onderzoeken hoe het refertebedrag van een assistentiehond meer in overeenstemming kan gebracht worden met de reële kostprijs van de hond.

We vragen de Vlaamse Regering ook een wetenschappelijk onderzoek te bestellen dat nagaat welke noden en behoeften er bij gebruikers van assistentiehonden leven en hoeveel één euro die geïnvesteerd wordt in een assistentiehond, de samenleving oplevert. Daarnaast willen de volledige procedure voor de aanvraag van assistentiehonden toegankelijker maken voor zowel de gebruiker als de betrokken actoren. Onze overige vragen aan de Vlaamse Regering lees je in de resolutie.

Wat nu?

Dit voorstel zal een van de komende weken besproken worden in het Vlaams parlement. Daarna is het aan de Vlaamse Regering om hier werk van te maken. De resolutie heeft dus nog een weg af te leggen, maar ik heb er vertrouwen in dat het zal worden goedgekeurd. Wordt vervolgd...

Benieuwd naar al onze voorstellen? De resolutie staat in de bijlage. U kunt deze ook hier terugvinden.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is