De expertise van Aditi VZW mag absoluut niet verloren gaan!

Door Tine van der Vloet op 28 januari 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

We staan er misschien niet altijd bij stil maar ook ouderen en mensen met een beperking hebben ook seksuele gevoelens en verlangens. Dat dit niet altijd even voor de hand ligt en voor problemen kan zorgen is ook Miek Scheepers niet ontgaan. In 2008 richtte zij de VZW Aditi op. Deze Vlaamse VZW is een advies- en informatiecentrum waar personen met een fysieke en mentale beperking, kwetsbare senioren en personen met een psychische kwetsbaarheid, maar ook de familie, zorgprofessionelen, begeleiders,… terecht kunnen met al hun vragen over seksualiteit.

Aditi zorgt voor het doorbreken van taboes, openen het maatschappelijk debat rond deze materie zodat onze maatschappij zich bewust wordt van het feit dat ook mensen met een beperking en ouderen seksuele gevoelens en verlangens hebben. Verder bieden zij ondersteuning aan de zorgsector bij het uitwerken van een visie en beleid. Ook zorgt de VZW dat de mensen in kwestie ook werkelijk de gewenste intimiteit en seksualiteit kunnen beleven.

We konden in de pers lezen dat de aanvragen in 2019 sterk zijn gestegen. Aditi sloot 2019 af met 724 nieuwe aanvragen. Dit is een stijging met 20% procent in vergelijking met 2018.

Vanuit de Vlaamse overheid kan Aditi jaarlijks rekenen op een financiële ondersteuning van het VAPH. In 2019 was er een tijdelijke projectsubsidie van 40.000 euro voorzien. Door de stijging van de aanvragen is het volgens Aditi nodig dat de subsidiering door de Vlaamse regering moet worden herbekeken.

In 2019 heb ik samen met enkele collega’s een voorstel van resolutie ingediend omtrent seksuele dienstverlening voor personen met een zorgbehoefte. In deze resolutie vroegen wij om een structurele oplossing voor de werking van Aditi op vlak van de individuele begeleiding en voor de verruiming van de opdracht van SENSOA. Dit om voorzieningen te begeleiden bij het uitwerken van een visie rond seksuele rechten en behoeften van personen met een zorgbehoefte. Maar ook om het personeel van deze voorzieningen een houvast te geven op vlak van begeleiding van personen met een zorgbehoefte in het omgaan met hun seksuele behoefte.

Daarom vroeg ik de minister naar zijn visie omtrent dit onderwerp aangezien dit een belangrijk onderdeel is binnen de welzijnssector.

Minister Beke beaamde dat dat het erg belangrijk is om een beleid te voeren  rond seksualiteit en intimiteit binnen de verschillende takken van de welzijnszorg. Organisaties zoals Aditi zijn belangrijk om de opgebouwde expertise en kennis te kunnen delen, niet alleen richt deze organisatie zich op individuen maar ook op organisaties en professionals.

De minister garandeerde dan ook dat de financiering van Aditi tot eind 2021 verzekerd is. In tussentijd overlegt de minister met de betrokken organisaties, waaronder Sensoa en Aditi, om na te gaan hoe het mogelijk is om tot een structurele samenwerking en een verankering van de werkingsmiddelen te kunnen komen.

Aangezien de expertise van Aditi absoluut niet verloren mag gaan na 2021 blijf ik dit dossier natuurlijk ook op de voet volgen. Ik ben tevreden dat er nu al gesprekken bezig zijn zodat de overgang in 2021 vlot kan verlopen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is