De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 krijgen vanaf 1 november een deelbudget

Door Tine van der Vloet op 5 oktober 2022
Gratis bijstand bij de opstart van een budget voor personen met een beperking

Vanaf 1 november zullen personen die deelnemen aan het pilootproject deelbudgetten uit prioriteitengroep 2 hun deelbudget ontvangen, dat vertelde minister Dalle tijdens de commissievergadering Welzijn op dinsdag 4 oktober.  Minister Dalle vervangt tijdelijk minister Crevits als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Volgens minister Dalle zullen de eerst volgende 1.100 personen een gedeeltelijke terbeschikkingstelling van hun persoonsvolgend budget ontvangen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zal in de loop van de maand oktober brieven versturen naar iedereen die in aanmerking komt om deel te nemen aan dit pilootproject. Minister Dalle besloot eveneens dat het woord experiment niet opportuun was en verving dit door pilootproject. 

Een deelname aan het project is niet verplicht en heeft dus bijgevolg geen invloed op de plaats op de wachtlijst. Personen die een deel van hun persoonsvolgend budget krijgen, blijven met het overige budget op de plaats staan die hen werd toegewezen. De terbeschikkingstelling van het deelbudget is van onbepaalde duur.

Volgens de minister is het pilootproject juridisch voldoende afgedekt, omdat personen met een beperking vrijwillig kunnen deelnemen aan dit project. Ook het advies van de Raad van State stelde geen discriminatie vast.

Het is van groot belang dat dit goed gemonitord wordt. Ik stelde de minister dan ook de vraag wie deze onderzoeksopdracht zal uitvoeren. Minister Dalle antwoordde dit het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal zijn. Ik hou hierbij zeker mijn vinger aan de pols.

Prioriteitengroep 3

Ook de bevraging van prioriteitengroep 3 kwam tijdens de commissievergadering aan bod. Begin juli werden de resultaten van de bevraging voorgesteld aan de minister. Hieruit blijkt dat prioriteitengroep 3 een diverse groep van personen is met zeer diverse noden. Volgens minister Dalle is één van de belangrijkste bevindingen dat wachtenden niet altijd op de hoogte zijn van hun rechten. Gesprekken op maat en rechtenverkenning zou dit mogelijks kunnen verlichten, aldus de minister. Heb je zelf het idee dat je niet op de hoogte bent van je rechten? Neem dan een kijkje op de website rechtenverkenner

Momenteel wordt bekeken hoe het VAPH hiermee zal omgaan. Ik stelde al meerdere malen voor om de hele prioriteitengroep te bevragen, want enkel zo kan een volledig beeld verkregen worden.

Een van de limitaties van het onderzoek is onder andere dat enkel zorgvragers werden bevraagd en niet het netwerk. Een gemiste kans als je het mij vraagt. Daarnaast waren de vragen voor sommige zorgvragers zeer complex, waardoor vragen foutief konden worden geïnterpreteerd. Dit zijn allerlei zaken waar men in de toekomst rekening mee dient te houden. Het onderzoek komt volgens minister Dalle weldra online. Ik zal dit met veel belangstelling lezen en verder opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is