Communiceren kan levens redden!

Door Tine van der Vloet op 11 maart 2020

Op 3 maart, World Hearing Day, vroegen mijn collega Katja Verheyen en ik extra aandacht voor doven en slechthorenden omdat de klassieke rookmelders niet volstaan voor iedereen. Zeker nu de het plaatsen van rookmelders verplicht is in de Vlaamse woningen sinds 1 januari 2020.

Daarom vestigde ik in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding nogmaals het belang om deze doelgroep te informeren over de tegemoetkomingen voor speciale rookmelders. Minister Beke antwoordde op deze oproep dat hij al heel veel doet. Zo is het bestaan van de tegemoetkomingen gecommuniceerd via een infonota aan de multidisciplinaire teams (MDT) en gebruikersverenigingen. Ook publiceerde het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) een artikel over rookmelders op de eigen website en in een nieuwsbrief. Binnenkort volgt er in het tijdschrift van het VAPH ‘Sterk’ nog een artikel over dit onderwerp.

Uit de opgevraagde cijfers blijkt nochtans dat er in 2017 er maar 149 aanvragen waren, in 2018 er maar 318 waren en in 2019 er maar 470 aanvragen waren. Sinds de verplichting van 1 januari 2020 zijn er in de eerste 2 maanden ook nog maar een 50-tal aanvragen geregistreerd. Dit zijn geen grote getallen als we weten dat er 9327 personen met een auditieve beperking geregistreerd zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Daarom riep ik de minister nogmaals op om het bestaan van deze tegemoetkoming duidelijker te communiceren. Want ik denk dat de doelgroep niet wordt bereikt door al de communicatie die er tot nu toe al  gebeurd is.  Het is  misschien een doelgroep die niet dagdagelijks met het VAPH heeft te maken . Wat de minister kan doen is eenvoudig door alle 9327 geregistreerde personen met een auditieve beperking een mail of brief te sturen over de regelgeving rond de rookmelders.

Ik pleitte er ook voor om het aanvragen van deze rookmelders eenvoudiger te maken. Nu blijkt dat er een hele papierwinkel in order gebracht moet worden voor een aanvraag voor een aangepaste rookmelder. Dit kan en moet eenvoudiger zodat ook iedereen snel aan de verplichting kan voldoen zodat men ook bij deze doelgroep levens kunnen redden met een rookmelder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is