Begroting 2022: wat staat er volgend jaar op de agenda voor personen met een handicap?

Door Tine van der Vloet op 2 december 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
Begroting 2022: wat staat er volgend jaar op de agenda voor personen met een handicap?

Dinsdag werd er tijdens de commissie welzijn gedebatteerd over het budget voor volgend jaar. Op de agenda stond de begroting van personen met een handicap. Ik stelde minister Beke verschillende vragen over transparantie, bijstand, prioriteitengroep 2 en 3, rechtstreeks toegankelijke hulp en minderjarigen.

Transparantie

Mijn eerste vraag ging over transparantie van het prijzenbeleid, iets dat ikzelf bijzonder belangrijk vind. Transparantie van de prijzen op de website van voorzieningen zou bijvoorbeeld een grote stap vooruit zijn. Transparantie kan volgens mij bekomen worden door bijvoorbeeld een lijst online te zetten waarop cliënten kunnen zien hoeveel welke zorg kost voor een hele dag, een halve dag, nachtopvang enzovoort. Ook de kostprijs van activiteiten kunnen daarop komen te staan. Ik stelde hier in april van dit jaar nog een schriftelijke vraag over, maar volgens minister Beke is dergelijke transparantie niet verplicht. De minister antwoordde dat het volgens voorzieningen niet mogelijk is prijzen met elkaar te vergelijken, omdat ze liever vergeleken worden op basis van de zorg die ze aanbieden. Verder zei hij dat voorzieningen wachten tot een van hun concurrenten de prijzen openbaar maken. Als hier niemand mee start, zal dit dus ook nooit gebeuren. In 2022 zal de werkgroep transparantie een concept uitwerken om tot meer transparante prijzen te komen. Ik ben alvast benieuwd of er tegen het einde van volgend jaar een transparant prijzenbeleid zal zijn. Duidelijkheid voor cliënten is voor mij zeer belangrijk en ik zal dit nauwgezet opvolgen in 2022.

Gratis bijstand voor nieuwe budgethouders

Mijn volgende vraag ging over de gratis bijstand voor nieuwe budgethouders bij een bijstandsorganisatie. Sinds eind mei van dit jaar kunnen budgethouders die voor het eerst een persoonlijk budget (persoonsvolgend budget of persoonlijk assistentiebudget)  ter beschikking hebben gratis gebruik maken van lidmaatschap gedurende het eerste jaar en gratis bijstand door een bijstandsorganisatie. Deze bijstandsorganisatie helpt nieuwe budgethouders met de opstart van hun budget en alle vragen die ze daarover hebben. Ik vroeg de minister hoe dit loopt en of budgethouders hier gebruik van maken. De minister vertelde dat dit goed loopt en dat er al 510 personen gebruik maken van gratis bijstand. Ik kan dit alleen maar aanmoedigen, want ik heb hier in het verleden al veel vragen over gesteld aan de minister. Het is een goede stap in de juiste richting, want een geïnformeerd budgethouder is van groot belang.

Een toekomst voor prioriteitengroep 2?

Ik ging verder met het uiten van mijn bezorgdheden over prioriteitengroep 2. Het idee dat op tafel ligt is om te werken met overbruggingsbudgetten in prioriteitengroep 2. Dit werd positief geadviseerd door het Raadgevend comité van het VAPH. Toch stel ik mezelf hier verschillende vragen bij. Wat zijn deze overbruggingdbudgetten? Over hoeveel budgetten gaat dit? Op welke manier zullen deze overbruggingsbudgetten verdeeld worden? Gaat dit over meervragen of gaat dit enkel over nieuwe budgethouders? Voor mij is de invulling van het begrip overbruggingsbudget zeer onduidelijk. De belangrijkste vraag is of dit juridisch allemaal wel kan. Minister Beke bekijkt momenteel hoe hij dit juridisch vorm kan geven en welke mensen er in aanmerking komen voor een overbruggingsbudget. Er ligt 20 miljoen euro op tafel voor deze doelgroep. Mijn visie is dan ook om een deel van dit geld zo snel mogelijk uit te geven aan de langst wachtenden in prioriteitengroep 2. Ik vind het erg jammer dat minister Beke hier niet in wilt meegaan gaan en de 20 miljoen volledig wilt spenderen aan overbruggingsbudgetten waarvan we nog niet weten of dit juridisch wel kan. Persoonlijk ben ik akkoord met een hervorming, maar dat vraagt natuurlijk tijd. Maar moeten we de wachtenden daarom zo lang in de steek laten?

Wat met prioriteitengroep 3?

Natuurlijk stel ik geen vraag over prioriteitengroep 2 zonder mijn bezorgdheden over prioriteitengroep 3 te uiten. In deze groep vindt momenteel een bevraging plaats bij 1.800 wachtenden. Om een compleet zicht te krijgen in de wachtenden in prioriteitengroep 3 wil de minister deze bevraging koppelen aan individuele gesprekken. De bedoeling is om in de zomer van 2022 met beleidsvoorstellen te komen aan de hand van deze bevragingen. De zomer van 2022 is nog meer dan een half jaar en deze personen wachten op hulp en ondersteuning. Deze bezorgdheid heb ik dan ook meegegeven aan de minister. Hoe sneller er duidelijkheid is voor deze grote groep wachtenden hoe beter. Vragen die ik in het verleden heb gesteld over deze bevraging kan je hier terugvinden.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Vervolgens vroeg ik aan de minister hoever hij staat met de vernieuwing van het beleid inzake rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Volgens minister Beke keurde het Raadgevend comité van het VAPH enkele principes goed voor dit nieuwe beleid. Deze principes bleven echter zeer vaag, dus ik stelde de minister tot tweemaal toe dezelfde vraag, over welke principes gaat dit? Uiteindelijk vertelde de minister dat het over vier principes zou gaan. Deze zijn: (I) RTH als een onderdeel van een ruimer, geïntegreerd en lokaal verankerd aanbod van laagdrempelige en nabije ondersteuning en dienstverlening, (II) De opmaak van een geïntegreerd, individueel plan voor laagdrempelige ondersteuning, (III) RTH als hefboom om specifieke beleidsdoelstellingen te realiseren: empowerment en preventie, inclusie en flexibele overbruggingshulp en tot slot (IV) Financiering van RTH op basis van het individueel plan. Ik ben benieuwd hoe dit allemaal verder gaat verlopen. Toen ik minister Beke naar een timing vroeg, kreeg ik daar geen duidelijk antwoord op. Jammere zaak.

Minderjarigen

Tot slot stelde ik de vraag hoe het plan voor minderjarigen eruit ziet. In een nota van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 staat geschreven dat minderjarigen, indien gewenst, een residentiële setting kunnen verlaten en kunnen overstappen naar een cashformule. Ook staat er in dit besluit dat er een verruiming van de bestedingsmogelijkheden PAB zal plaatsvinden. Ik vroeg aan de minister vanaf wanneer deze zaken mogelijk zijn. Volgens minister Beke is er meer nodig dan enkel een aanpassing van de regelgeving. Momenteel wordt dit alles besproken evenals het nieuwe PAB budget, wat kadert in een ruimere en nieuwe visie rond een geïntegreerd gezinsbeleid. De discussie over de verruiming van de PAB bestedingsmogelijkheden is momenteel bezig volgens minister Beke. Het is dus nog even afwachten, maar ook hier pleit ik voor het inzetten van een deel van het budget. Er ligt 30 miljoen euro op tafel voor minderjarigen, geef hier nu al een deel van aan de langst wachtenden of meest dringende. Als we dienen te wachten op een hele hervorming van het systeem zal deze 30 miljoen er nog lang liggen en worden er geen minderjarigen verder geholpen. Vandaar nogmaals mijn oproep, er is geld, gebruik dit voor personen die het nodig hebben.

Wil je meer informatie over de begrotingsdiscussie? Dan kan je de vergadering herbekijken via: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is