Akkoord over de verdeling van de middelen voor personen in prioriteitengroep 2 en rechtstreeks toegankelijke hulp

Door Tine van der Vloet op 18 juli 2022
Akkoord over de verdeling van de middelen voor personen in prioriteitengroep 2 en rechtstreeks toega

Ruim een jaar lang lag er 40 miljoen euro op tafel voor personen met een beperking. Afgelopen vrijdag bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over de verdeling van deze middelen. Van de 40 miljoen euro gaat 20 miljoen euro naar deelbudgetten voor personen uit prioriteitengroep 2 en 20 miljoen euro gaat naar de uitbreiding van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Prioriteitengroep 2

Op 30 juni van vorig jaar kondigde voormalig minister van Welzijn, Wouter Beke het Zorginvesteringsplan aan. Hierin beloofde hij 20 miljoen euro voor personen die wachten op hun persoonsvolgend budget en in prioriteitengroep 2 zijn ingeschaald. In deze prioriteitengroep staan ruim 5.000 wachtenden.

Om iedereen in prioriteitengroep 2 een volledig budget te geven is er 164 miljoen euro nodig. Dat is binnen het huidig budgettaire kader jammer genoeg onmogelijk. Daarom werd de piste van deelbudgetten onderzocht. Dit werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd, waardoor de langst wachtenden in prioriteitengroep 2 nu de helft van hun budget in ontvangst mogen nemen.

Het gaat om een kwart van de groep, ofwel 1.100 personen die hun deelbudget ontvangen. Niemand wordt verplicht om het deelbudget te aanvaarden en wie weigert zal niet van de wachtlijst geschrapt worden. Personen die in aanmerking komen zullen bevraagd worden en ontvangen hiervoor in het najaar (ten vroegste oktober) een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Het is goed dat men eindelijk een besluit heeft genomen inzake prioriteitengroep 2. Zelf was ik voorstander om de 20 miljoen euro op te splitsen en de eerstvolgende personen op de wachtlijst een volledig budget te geven. Met de overige middelen zou dan een experiment van deelbudgetten opgestart kunnen worden. Ik hoop alvast dat er een goede monitoring komt van wat deze personen allemaal kunnen met de helft van hun budget. Ik blijf dit zeker en vast verder opvolgen.

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Naast de 20 miljoen euro voor prioriteitengroep 2 gaat er ook 20 miljoen euro naar de uitbreiding van RTH. Het VAPH zal in het najaar een oproep lanceren waarop organisaties met innovatieve projecten kunnen intekenen. Na beoordeling en goedkeuring van de projecten, worden deze gedurende heel 2023 in werking gezet en getest.

Wederom ben ik tevreden dat de middelen eindelijk worden ingezet, maar ik stel me toch nog enkele vragen bij dit besluit. Ik heb steeds aangegeven dat RTH veel meer vraaggestuurd moet worden en dat alles wat met een cashbudget kan ook met RTH moet kunnen. Door middelen op voorhand toe te kennen vraag ik mezelf af hoe vraaggestuurd dit zal zijn. Het is in ieder geval belangrijk dat dit zeer goed gemonitord wordt. Ook dit blijf ik met zeer veel belangstelling verder opvolgen.

Meer weten over de pilootfase RTH? Klik dan hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is