Afbouw provinciale projecten Welzijn

Door Tine van der Vloet op 5 maart 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet

Uit eerder parlementair werk van mij, bleek reeds dat er voor de vakantie-initiatieven voor kinderen met een beperking in Antwerpen, die vroeger vanuit de provincie Antwerpen subsidies meekregen, geen ruimte meer is binnen het budget van minister Vandeurzen. Ondertussen stelde ik nog enkele vragen betreffende de overname van projecten die minister Vandeurzen van de provincies overnam. Hieruit blijkt dat van 2017 tot 2019 er nog voor 1,4 miljoen aan projecten wordt geschrapt, dit geld gaat de minister aanwenden om de CAW’s extra te ondersteunen.

Eerst en vooral wil ik opmerken dat ik het goed vind dat een deel van de provinciale structuur wordt overgedragen, het schrappen van de bijhorende politieke mandaten is broodnodig in ons te grote overheidsapparaat. De gelden voor projecten zijn naar lokaal of Vlaams niveau gegaan. Wanneer nodig kunnen de gelden van projecten die niet worden verdergezet dus anders worden ingezet en ook dat kan zijn nut hebben.

Groot verschil tussen de verschillende provincies

Opmerkelijk in het antwoord op mijn schriftelijke vraag 204, is dat er een groot verschil is in afbouw van projectwerking tussen de verschillende provincies onderling. In 2 provincies werd niets afgebouwd, namelijk Limburg en Oost-Vlaanderen. Daartegenover staat dat in 2018 in Antwerpen 50% (de helft dus) van de projecten niet worden gecontinueerd. In 2019 wordt West-Vlaanderen het zwaarst getroffen, twee derde van de vroegere provinciale projectwerking wordt daar dan stopgezet. Het is op zijn minst opmerkelijk dat in sommige provincies alle projecten waardevol lijken en in andere provincies de helft tot twee derde van de projecten niet wordt verdergezet.

 

Geld naar structuren in plaats van naar de mensen?

 

Mijn bedenking was vooral hoe het geld van de niet verdergezette projecten zal worden ingezet. Wat ik bijvoorbeeld jammer vind is dat de ondersteuning van een project zoals griffelrock, waar elk jaar duizenden senioren en andersvaliden kunnen genieten van een swingende namiddag vol Nederlandstalige muziek, wordt stopgezet. Dit is immers een voorbeeld van een mooi inclusief project.

 

Op de vraag hoe het geld dan wel zou worden ingezet kreeg ik onlangs het antwoord. Hieruit bleek dat minister Vandeurzen de 1,4 miljoen die hij bespaart op projecten wil aanwenden om het aanbod van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk te versterken. Ik kan alleen maar hopen dat zij even mooie, inclusieve projecten zullen opzetten, zoniet is het zonde dat dit geld niet meer naar de mensen gaat, maar dat het overgaat in geld voor de structuur van de welzijnswerking.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is