5.500 personen met een beperking krijgen extra budget vanaf 1 juli

Door Tine van der Vloet op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet

In de laatste week van juni krijgen 5.500 mensen met een beperking de boodschap dat hun persoonsvolgend budget stijgt. Voor sommigen is de stijging beperkt, maar anderen krijgen tot 26% bovenop hun huidige budget! Uit cijfers die ik opvroeg komt naar voren welke mensen dit zijn. Het betreft mensen die hun zorg inkopen bij 51 verschillende vergunde zorgaanbieders. Voor de operatie wordt 12,5 miljoen euro uitgetrokken.

Historische scheefgroei tussen financiering vergunde zorgaanbieders

Sinds de jaren ’80 worden verschillende vergunde zorgaanbieders op een verschillende manier vergoed. Sinds de omslag naar persoonsvolgende financiering valt dit extra op, omdat de budgetten van de voorziening vertaald werden naar het budget dat de mensen zelf gebruiken om hun zorg in te kopen. De verschillen zijn soms erg groot, daarom werd beslist om dit recht te zetten in 2 fases.

 

Rechtzetting in twee fases

 

De eerste fase zorgt dat vanaf 1 juli degenen die het meeste ondergefinancierd werden een bijpassing van hun budget krijgen. Dat de verschillen erg groot zijn blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Voor vergunde zorgaanbieder Mivalti wordt bijvoorbeeld één tiende van het voorziene budget van 12,5 miljoen euro voorzien. Een ander voorbeeld dat de grootte van de verschillen duidelijk maakt is is dat de bewoners van Rosmarijn die hun zorg daar steeds inkochten vanaf 1 juli hun budget met 26% zullen zien stijgen.

 

Hiermee is de eerste stap gezet om de historische scheefgroei van financiering recht te zetten, en dat was meer dan nodig. Het kan immers niet dat iemand met dezelfde problematiek een ander budget krijgt omdat hij op een bepaalde plaats zorg inkocht. In de periode 2019-2022 volgt correctiefase 2, hierbij wordt voor iedereen op dezelfde manier bekeken welk budget zij voortaan ter beschikking zullen hebben.

 

In bijlage kan u de volledige lijst vinden van voorzieningen waarvan de bewoners die daar reeds voor 2017 hun zorg inkochten, een herziening van hun budget krijgen alsook de hoogte hiervan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is