49 aanvragen voor assistentiehonden in 2020

Door Tine van der Vloet op 24 november 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet hulphond

Personen met een handicap worden soms begeleid door een assistentiehond. Deze assistentiehond voert allerlei taken uit om personen met een handicap te helpen in het dagelijkse leven. Er zijn verschillende soorten assistentiehonden. Zo helpt een hulphond zijn baas om de deur open te doen of zijn jas aan te doen. Een blindengeleidehond helpt zijn baas om zich te verplaatsen, om de straat over te steken of om hindernissen te vermijden en een hoorhond signaleert wanneer een voorwerp is gevallen of wanneer er iemand aan de deur belt.

Ik vroeg enkele cijfers op aan Vlaams minister van welzijn Wouter Beke (CD&V) over assistentiehonden. In 2020 waren er 33 aanvragen voor een geleidehond voor blinden. Van deze 33 aanvragen werden er 29 goedgekeurd, twee werden geweigerd en twee aanvragen werden stopgezet.

Verder waren er in 2020 twee aanvragen voor een hoorhond die beiden werden goedgekeurd. Tot slot waren er in 2020 14 aanvragen voor een hulphond waarvan er 13 zijn goedgekeurd, één aanvraag is nog lopende.

Ik vroeg ook naar de meest voorkomende redenen voor een weigering. Deze redenen voor weigering zijn de volgende: de noodzaak van de assistentiehond als oplossing voor de probleem-activiteiten, de doelmatigheid van de assistentiehond ten opzichte van andere alternatieven, de gebruiksfrequentie  en tot slot de meerkost in verhouding tot de meerwaarde van de oplossing.

Een assistentiehond kan het leven van een persoon met een handicap aanzienlijk vergemakkelijken. Ik vind het belangrijk dat er in de toekomst ook ingezet kan worden op autismehonden. Hier stelde ik reeds enkele vragen over aan minister Beke, maar autismehonden staan (nog) niet op de refertelijst, omdat er slechts een beperkt aantal aanvragen zijn voor deze honden. Ik vind het zeer spijtig dat deze niet op de refertelijst staan. Ook al zijn er weinig minder aanvragen, dat wil niet zeggen dat het minder noodzakelijk is.

Hopelijk kunnen autismehonden in de toekomst wel opgenomen worden op de refertelijst. Minister Beke sluit niet uit om in de toekomst onderzoek te voeren naar de effectiviteit van autismehonden. Ik ben zeker en vast overtuigd van de effectiviteit van een autismehond. Het maakt personen met autisme minder angstig, het helpt hen over drempels heen, enzovoort. Ik blijf dit zeker en vast verder opvolgen.

Meer informatie over mijn vraag aan de minister over autismehonden kan je hier vinden: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1751350

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is