Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 13 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

Het in ieders belang is dat mensen die dat wensen zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen. In dat kader stemden onder meer mijn collega’s Jelle Engelbosch, Peter Persyn en ikzelf vandaag een resolutie dat de verschillende premie-aanvraag op elkaar moet afstellen!   Het is belangrijk dat we …

Door Tine van der Vloet op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

Op 21 februari voerden we in de commissie Wonen, Armoede en Gelijke kansen het debat over de wachtlijst van sociale huurwoningen voor mensen met een beperking. Ondanks grote investeringen deze bestuursperiode in aangepaste en aanpasbare woningen wachten nog heel wat mensen met een beperking op de …

Door Tine van der Vloet op 11 juni 2018, over deze onderwerpen: Wonen, armoede, gelijke kansen

Steeds meer nieuwe sociale woningen worden toegankelijk gebouwd, dit betekent dat ze zijn aangepast aan de noden van ouderen en/of personen met een beperking. Deze conclusie kon ik trekken op basis van cijfers die ik opvroeg bij minister van Wonen Liesbeth Homans. Het gaat over 20% van de nieuw …

Door Tine van der Vloet op 24 mei 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

In het regeerakkoord werd destijds aangegeven dat een beleidsparticipatiestructuur handicap onder de SERV zou worden opgenomen. Na consultaties met het middenveld, waarin werd aangegeven dat een structuur onder de SERV niet breed werd gedragen, gaf de minister aan om naar andere mogelijkheden te …

Door Tine van der Vloet op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gaf vorig jaar bijna 13 miljoen euro uit aan woningaanpassingen, blijkt uit cijfers die ik bij minister Jo Vandeurzen opvroeg. Met dit geld werden meer dan 6.000 mensen geholpen om hun woning aan te passen aan hun handicap. Opvallend is …

Door Tine van der Vloet op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen

In een resolutie van 15 oktober 2015 betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen vroegen we vanuit het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om proefprojecten voor gemeenschappelijk en vernieuwend wonen te stimuleren.   We vernamen na de ministerraad van 24 november dat minister Homans nu …