Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Binnen de commissie Welzijn leg ik me vooral toe op het domein Personen met een beperking. Ik ben voornamelijk bezig met de uitrol van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast zet ik me in voor de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen en de bijbehorende procedure. Ook het onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten binnen de huidige structuren volg ik op. Ik kan in deze commissie terugvallen op mijn expertise en persoonlijke ervaringen. Ik werkte zelf 15 jaar lang in de sector voor personen met een beperking, meer bepaald in het dagcentrum ’t Margrietje in Tielen.

In de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen zetel ik als effectief lid sinds januari 2016. Mijn focus ligt in deze commissie op gelijke kansen. Ik besteed hier extra aandacht aan gelijke kansen voor personen met een beperking, net zoals ik dit thema ook in andere commissies van dichtbij opvolg.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw werk ik vooral rond zorgboerderijen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor lokale aangelegenheden. Hierbij sluiten mijn commissies ook nauw aan. Aangezien met de 6e staatshervorming het beleid voor geïnterneerden naar Vlaanderen komt, kan ik ook de focus leggen op de gevangenis in Merksplas. Ook het feit dat wij verschillende voorzieningen voor personen met een beperking op ons grondgebied hebben en dat we een landbouwgemeente bij uitstek zijn, zorgt dat mijn Vlaams werk nauw samenhangt met een aantal lokale noden.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Emmily Talpe, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Tine van der Vloet
1430 (2017-2018) nr. 2

Amendement op het voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus

van Tinne Rombouts, Tine van der Vloet, Peter Persyn, Freya Saeys, Martine Taelman en Rob Beenders
1427 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van pleegzorg

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1429 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Groeipad voor de financiering van de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg - Jaarverslag

van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
231 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) - Provinciale verdeling (2)

van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
214 (2017-2018)

Schriftelijke vraag VAPH - Coachingtrajecten voor vergunde zorgaanbieders

van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
221 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de implementatie van persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarige personen met een handicap

van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen
913 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de effecten van een gewijzigde zorgvraag op de toekenning van een persoonsvolgend budget (PVB)

van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
1157 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de 7 dagen op 7-zorggarantie voor personen met een handicap

van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
1149 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2