Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 12 februari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Op 9 februari 2018 werd door de Vlaamse regering het extra uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking en de verdeling ervan goedgekeurd. Goed nieuws is dat er meer budget voorzien wordt én dat het meer persoonsvolgend zal worden ingezet dan in het originele meerjarenplan werd ingeschreven …

Door Tine van der Vloet op 31 januari 2018

Ondertussen zijn we 2018 alweer gestart, ook weer een jaar dat belangrijk zal zijn voor de persoonsvolgende financiering. Net als in 2017 wordt er immers een hele hap van het extra uitbreidingsbudget aan persoonsvolgende budgetten besteed. En dat is één van de voorwaarden om het systeem te doen …

Door Tine van der Vloet op 29 januari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Het is belangrijk dat personen met een beperking een keuze kunnen maken. Hierbij zou het niet mogen uitmaken of ze nu een persoonlijk assistent aannemen, gezinszorg aanspreken of hun zorg bij eender welke andere aanbieder inkopen. Uit een vraag die ik minister Vandeurzen stelde blijkt dat van de 31 …

Door Tine van der Vloet op 19 januari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Ik heb bij minister Vandeurzen de cijfers opgevraagd over de ingediende ondersteuningsplannen, deze moeten uiteindelijk leiden tot de toewijzing van een persoonsvolgend budget. Uit de cijfers blijkt dat de procedure, in 2017, gemiddeld 7 tot 9 maanden duurde. Deze termijn is, hoewel  er een pak meer …

Door Tine van der Vloet op 10 januari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Eind 2017 was er binnen de sector van personen met een beperking heel wat ongerustheid betreffende het verdwijnen van de raden van gebruikers. Op 9 januari stelde ik de minister hierover een vraag in de commissie. Ik benadrukte daarbij dat het belangrijk is dat de expertise en deskundigheid van de …

Door Tine van der Vloet op 21 december 2017

We zijn eind 2017, een belangrijk jaar voor de overstap naar persoonsvolgende financiering. Vorige bestuursperiode werd beslist om hierop in te zetten, in 2017 zijn we effectief overgestapt.   De overstap gebeurde met de nodige blutsen en builen. Iedereen wist dat individuele verhalen omzetten naar …