Wonen, armoede, gelijke kansen

In deze commissie worden de sociale huisvesting, de privéhuurmarkt, de Vlaamse Wooncode en het toezicht op veiligheid van de woningen behandeld. Daarnaast komen ook armoede en gelijke kansen hier aan bod. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor gelijke kansen voor personen met een beperking en sociaal wonen.

Nieuws over dit onderwerp

Wie dat wenst moet in eigen omgeving kunnen blijven wonen

Het in ieders belang is dat mensen die dat wensen zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen. In dat kader stemden onder meer mijn collega’s Jelle Engelbosch, Peter Persyn en ikzelf vandaag een …

Wachtlijst sociale huurwoningen voor kandidaat-huurders met een beperking

Op 21 februari voerden we in de commissie Wonen, Armoede en Gelijke kansen het debat over de wachtlijst van sociale huurwoningen voor mensen met een beperking. Ondanks grote investeringen deze …

1 op 5 nieuwe sociale woningen toegankelijk

Steeds meer nieuwe sociale woningen worden toegankelijk gebouwd, dit betekent dat ze zijn aangepast aan de noden van ouderen en/of personen met een beperking. Deze conclusie kon ik trekken op basis …