Wonen, armoede, gelijke kansen

In deze commissie worden de sociale huisvesting, de privéhuurmarkt, de Vlaamse Wooncode en het toezicht op veiligheid van de woningen behandeld. Daarnaast komen ook armoede en gelijke kansen hier aan bod. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor gelijke kansen voor personen met een beperking en sociaal wonen.

Nieuws over dit onderwerp

Kwart van premie-aanvragen voor aanpassing woningen geweigerd

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gaf vorig jaar bijna 13 miljoen euro uit aan woningaanpassingen, blijkt uit cijfers die ik bij minister Jo Vandeurzen opvroeg. Met dit geld …

Proefprojecten rond nieuwe woonvormen voor mensen met een beperking

In een resolutie van 15 oktober 2015 betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen vroegen we vanuit het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om proefprojecten voor gemeenschappelijk en …

Inclusiespiegel: een positieve aanpak

Donderdag 28 oktober kwam de Inclusiespiegel van GRIP aan bod in de commissie. Daarbij werd terecht aangehaald dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Wat wel spijtig is dat positieve zaken niet …