Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Eindelijk zicht op perspectief voor langstwachtenden in prioriteitengroep 2

Met het Zorginvesteringsplan kondigde minister van welzijn, Wouter Beke, aan dat er 20 miljoen euro wordt uitgetrokken voor wachtenden in prioriteitengroep 2. Er werd al een tijdje gesproken over een …

Bestedingsmogelijkheden persoonlijk assistentiebudget eindelijk verruimt

Herinnert u zich het filmpje ‘Veerkracht in de zorg’ nog? Daarin vertelde Xavier Lesenne, vader van een dochter met een beperking, dat ze moeilijkheden hadden met het vinden van hulp en ondersteuning …

Stand van zaken over persoonsvolgende financiering en het Zorginvesteringsplan

Op 30 juni 2021 kondigde minister van Welzijn, Wouter Beke het Zorginvesteringsplan aan. Ondertussen is het negen maanden later en kwam Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen …