Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Stap verder in zoektocht naar extra geld voor personen met een beperking

In mei dit jaar bleek uit parlementair werk van mezelf dat 21 miljoen van het voorziene budget voor personen met een beperking niet werd aangewend. Waar het toen nog normaal leek dat dit geld voor …

Procedure voor heroverweging bij noodsituatie; weinig kans op slagen

Deze bestuursperiode werd door de Vlaamse Regering 330 miljoen euro extra voorzien aan uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking. De verdeling hiervan gebeurt op basis van de …

Tussenkomst nodig voor assistentiehond ? Lang wachten en weinig kans op slagen

Personen met een handicap worden soms begeleid door een assistentiehond. Zo’n hond voert verscheidende taken uit om de persoon met een handicap te helpen. Bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen …