Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Budget van 21 miljoen euro voor mensen met een beperking wordt niet gebruikt

Uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen, blijkt dat 21 miljoen van het budget dat in 2017 voorzien was voor personen met een beperking niet werd gebruikt. Het is begrijpelijk …

Middelen basisondersteuningsbudget ingezet voor andere handicapspecifieke hulp

In het begin van deze regeerperiode werd 330 miljoen extra beleidsruimte vrijgemaakt voor mensen met een beperking. Er werd toen ingeschat dat 75,5 miljoen naar het basisondersteuningsbudget (BOB) zou …

Zorgzekerheid van SP.A hoogst onzeker

In het artikel ‘zorgcrisis? Populisme’ stelde SP.A hun zorgzekerheid en de bijbehorende toekomstbegroting voor. SP.A wil op 12 jaar 3,3 miljard in zorg pompen, met 1,1 miljard willen ze dat kinderen …