Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Pleegzorg voortaan ook combineerbaar met een Persoonlijk Assistentie Budget

Ouders met een pleegkind met een beperking wachten er reeds lang op. Voortaan is het ook mogelijk! Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet is tevreden: “Pleegzorg is sinds 28 november 2018 …

Strategisch plan autisme wordt uitgerold

Het meer autismevriendelijk maken van de samenleving veronderstelt blijvende inspanningen en aandacht op vele terreinen en domeinen. In Brussel vond op 13 december het Congres Autismevriendelijk …

Bespreking jaarverslag jeugdhulp 2017

Tijdens de bespreking van het jaarverslag jeugdhulp 2017 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 november benadrukte ik de nood aan persoonsvolgende financiering ten behoeve van de …