Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

119 aanbevelingen voor de welzijnssector naar aanleiding van de coronacrisis.

Afgelopen woensdag is er in het Vlaams parlement de resolutie met aanbevelingen coronabeleid in beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behandeld. Deze resolutie bevatte 119 aanbevelingen voor …

Tweede golf betekent geen tweede lock down!

Vandaag werd er in het Vlaams Parlement een vraag gesteld over de personeelsuitval in instellingen voor personen met een beperking. Over dit onderwerp had ik zelf ook een vraag ingediend om te …

Deadline voor overstap naar woon- en leefkosten nadert.

Tegen 1 januari 2021 dienen alle voorzieningen voor personen met een beperking te zijn overgestapt van het systeem van eigen bijdragen naar een systeem van woon- en leefkosten. Het Vlaams agentschap …