Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Jarenlange ongelijkheid in (zorg)internaten weggewerkt

Dankzij Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts zullen kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden, die in onderwijsinternaten verblijven niet langer gediscrimineerd worden op basis van …

1,6 miljard euro voor personen met een handicap

Vlaanderen zal deze legislatuur 1,6 miljard euro investeren om personen met een handicap perspectief te geven. Met het zorginvesteringsplan zullen volwassen personen met een handicap die bovenaan de …

Een startbudget voor jongeren met een beperking

Vanaf 2020 kunnen jongeren vanaf 18 jaar die niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning genieten vanuit een multifunctioneel centrum (MFC) beroep doen op een automatisch toe te kennen …