Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Zorgzwaartebepaling bij minderjarigen… hoe ver staat men hier mee?

Dinsdag stelde ik een vraag in de commissie welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding over de zorgwaartebepaling bij de minderjarigen. Op de website van het VAPH werd enkele dagen geleden …

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) meer vraag gestuurd?

Heel wat personen met een handicap leven op een heel zelfstandige manieren hebben af en toe nood aan ondersteuning. Vaak is dit om mantelzorgers, familie of vrienden te ontlasten. Om deze reden is de …

Vijf jaar werk voor personen met een beperking

De afgelopen 5 jaar volgde ik in de commissies van het Vlaams Parlement vooral gelijke kansen en personen met een beperking op. De sector voor personen met een beperking nam daarbij het leeuwendeel …