Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Testfase zorgzwaartebepaling voor minderjarigen moet snel weer opgestart worden!

De vorige Vlaamse regering heeft het besluit genomen dat er, net zoals bij volwassenen met een beperking, ook voor kinderen en jongeren met een beperking een persoonsvolgende financiering (PVF …

Tine van der Vloet wil multifunctionele centra uit lockdown halen

“Het is tijd om de multifunctionele centra in veiligheid opnieuw te laten opstarten.” Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet wil perspectief voor mensen met een beperking. Ze vreest dat die …

MFC’s komen (te) langzaam uit lockdown

De veiligheidsraad heeft gisteren weer beslist over heel wat versoepelingen om zo terug stilaan naar het normale leven terug te gaan. Alleen zijn er enkele groepen die zich nog steeds niet gehoord …