Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Verdeling middelen uitbreidingsbeleid 2021

In april werd besloten om 10 miljoen euro ter beschikking te stellen aan prioriteitengroep 1. Met deze 10 miljoen euro kregen 257 meerderjarige personen met een beperking uit prioriteitengroep 1 een …

COVID-19 gevolgen voor de testfase van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen

Zorgzwaarte verwijst naar de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft in zijn dagelijks leven. Deze zorgzwaarte wordt bepaald aan de hand van het zorgzwaarte-instrument …

Transparantie van het prijzenbeleid

Wanneer personen met een beperking gebruik willen maken van een vergunde zorgaanbieder, is het belangrijk dat hun prijzenbeleid transparant gecommuniceerd wordt aan de gebruikers. Ik merkte op dat …