Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Nog geen duidelijkheid over verdeling budgetten.

Zoals elk jaar wordt er gekeken hoe de verdeling van de budgetten voor persoonsvolgende financiering over de verschillende prioriteitengroepen bij personen met een handicap zal gebeuren. Zo is er in …

Zorgcontinuïteit? Nog steeds geen gelijke behandeling!

Al meerdere jaren vraag ik aandacht voor de ongelijkheid tussen minderjarigen met een beperking die worden opgevangen in een internaat van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) …

Expeditie Zorg 2.0 – Op stap met VVSG

Kinderopvang, thuiszorg, woonzorgcentra… dienstverlening die niet meer weg te denken is in een samenleving die steeds sneller evolueert en waarbij mensen steeds meer een beroep doen op de …