Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Is er sprake van duidelijke communicatie naar personen met een beperking na de actualisatie van de budgetcategorieën?

In 2021 besloot de Vlaamse Regering om de budgetcategorieën voor personen met een beperking te actualiseren. Sindsdien zijn er niet langer 12, maar 24 budgetcategorieën voor personen met een …

400 persoonsvolgende budgetten voor prioriteitengroep 1, maar wat met prioriteitengroep 2?

Minister Dalle maakte vanmorgen bekend dat 400 personen uit prioriteitengroep 1 versneld hun persoonsvolgend budget mogen ontvangen. Het gaat om personen met een prioriteringsdatum vanaf 1 juli 2021 …

Minister Crevits wil bekijken of een plaats op de wachtlijst perspectief kan bieden

Sinds 2017 ben ik vragende partij om een plaats op de wachtlijst mee te delen aan personen die wachten op een persoonsvolgend budget. Dit kan eenvoudigweg door een volgnummer of range toe te kennen …