Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Transparantie? Liever gisteren dan vandaag!

Personen met een handicap krijgen een persoonsvolgend budget (PVB) wat kan worden uitbetaald via voucher of in cash. Het is niet altijd duidelijk of deze budgetten ook altijd volledig worden …

De expertise van Aditi VZW mag absoluut niet verloren gaan!

We staan er misschien niet altijd bij stil maar ook ouderen en mensen met een beperking hebben ook seksuele gevoelens en verlangens. Dat dit niet altijd even voor de hand ligt en voor problemen kan …

Zorgzwaartebepaling bij minderjarigen… hoe ver staat men hier mee?

Dinsdag stelde ik een vraag in de commissie welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding over de zorgwaartebepaling bij de minderjarigen. Op de website van het VAPH werd enkele dagen geleden …