Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Bespreking jaarverslag jeugdhulp 2017

Tijdens de bespreking van het jaarverslag jeugdhulp 2017 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 november benadrukte ik de nood aan persoonsvolgende financiering ten behoeve van de …

Nieuwsbrief oktober - november

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de beleidsbrief en de begroting voor 2019 besproken. Over mijn visie hierin meer in mijn volgende nieuwsbrief, wanneer alles rond is.   …

Gepaste ondersteuning voor 100 geïnterneerden

Vroeger werd een geïnterneerde toen hij vrijkwam uit een gevangenis een open plaats bij een voorziening toegewezen. Met de persoonsvolgende financiering veranderde dat. Er kwam een pilootarrest van de …