Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

De afstandstolkendienst: lange wachttijden en een tekort aan tolken. Wat kan er beter?

Via het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) kunnen doven en slechthorenden een beroep doen op een tolk in een callcenter, een zogenaamde afstandstolk. Die fungeert als …

Wat is de stand van zaken over het proefproject deelbudgetten in prioriteitengroep 2?

Het proefproject deelbudgetten in prioriteitengroep 2 ging eind vorig jaar van start. Tijd voor een stand van zaken. Hoeveel personen kregen uiteindelijk een deelbudget? Hoeveel personen weigerden …

Deelbudgetten in prioriteitengroep 2: hoe verloopt het proefproject?

Het proefproject deelbudgetten ging afgelopen maand van start. De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 kregen een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om …