Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Afgelopen woensdag hebben is er in het Vlaams parlement de resolutie met aanbevelingen coronabeleid in beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behandeld. Deze resolutie bevatte 119 aanbevelingen voor het bredere domein van Welzijn, zoals residentiele jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg …

Door Tine van der Vloet op 12 november 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Vandaag werd er in het Vlaams Parlement een vraag gesteld over de personeelsuitval in instellingen voor personen met een beperking. Over dit onderwerp had ik zelf ook een vraag ingediend om te behandelen in de commissie Welzijn. Door de drukke agenda in deze commissie is deze helaas nog niet op de …

Door Tine van der Vloet op 25 oktober 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Tegen 1 januari 2021 dienen alle voorzieningen voor personen met een beperking te zijn overgestapt van het systeem van eigen bijdragen naar een systeem van woon- en leefkosten. Het Vlaams agentschap voor personen met een handicap zou tussentijds een stand van zaken opvragen bij de voorzieningen en …

Door Tine van der Vloet op 25 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

De afgelopen week werd in de ad hoc commissie Corona gesproken over de sector van personen met een beperking. Deze commissie is opgericht om de maatregelen die in de verschillende sectoren genomen zijn te evalueren en eventuele aanbevelingen te doen voor de toekomst. Tijdens deze 2 …

Door Tine van der Vloet op 16 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgaanbieders moeten zorgen voor collectieve inspraak. Wanneer er woonondersteuning is, gaat dit zelf nog een stapje verder en moet er een collectief overlegorgaan opgericht worden, beter bekend uit het verleden als de gebruikersraad. Zo’n collectief overlegorgaan bestaat uit een aantal gebruikers …

Door Tine van der Vloet op 21 juli 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

De vorige Vlaamse regering heeft het besluit genomen dat er, net zoals bij volwassenen met een beperking, ook voor kinderen en jongeren met een beperking een persoonsvolgende financiering (PVF minderjarigen) zou moeten komen. Ik was hier dan ook heel enthousiast over. Onder toenmalig minister van …