Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 4 december 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Ik heb in het verleden al vaak vragen gesteld over de onderbenutting van persoonsvolgende budgetten. In 2022 bedroeg deze 128 miljoen euro. Daarvan is 72 miljoen terug ter brengen naar de persoonsvolgende financiering ( PVF), de multifunctionele centra( MFC’S) en rechtstreeks toegankelijke hulp ( …

Door Tine van der Vloet op 4 december 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Versoepeling voor prioriteitengroep 1 …

Door Tine van der Vloet op 4 december 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Politiek... het zijn rare tijden wanneer de lijsten worden samengesteld. Want dat is het: een puzzel waarbij elk stukje moet kloppen …

Door Tine van der Vloet op 27 juni 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Via het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB) kunnen doven en slechthorenden een beroep doen op een tolk in een callcenter, een zogenaamde afstandstolk. Die fungeert als tussenpersoon tussen de dove of slechthorende en de andere persoon aan de lijn, bijvoorbeeld de huisarts. Waar …

Door Tine van der Vloet op 24 april 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Het proefproject deelbudgetten in prioriteitengroep 2 ging eind vorig jaar van start. Tijd voor een stand van zaken. Hoeveel personen kregen uiteindelijk een deelbudget? Hoeveel personen weigerden hun deelbudget? Wat is de eerstvolgende prioriteringsdatum? Antwoorden op al deze vragen kan je lezen …

Door Tine van der Vloet op 12 januari 2023, over deze onderwerpen: Welzijn

Het proefproject deelbudgetten ging afgelopen maand van start. De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 kregen een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om deel te nemen aan dit project. Op dinsdag 10 januari stelde ik hier enkele vragen over aan minister …