Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 14 juli 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Dankzij Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts zullen kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden, die in onderwijsinternaten verblijven niet langer gediscrimineerd worden op basis van hun schoolkeuze, maar zullen ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook voor het personeel is dit …

Door Tine van der Vloet op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Vlaanderen zal deze legislatuur 1,6 miljard euro investeren om personen met een handicap perspectief te geven. Met het zorginvesteringsplan zullen volwassen personen met een handicap die bovenaan de wachtlijst staan binnen de 18 maanden hun persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgen …

Door Tine van der Vloet op 25 juni 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Vanaf 2020 kunnen jongeren vanaf 18 jaar die niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning genieten vanuit een multifunctioneel centrum (MFC) beroep doen op een automatisch toe te kennen persoonsvolgend budget (PVB) via de procedure zorgcontinuïteit. De hoogte van dit automatisch toe te kennen …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

In april werd besloten om 10 miljoen euro ter beschikking te stellen aan prioriteitengroep 1. Met deze 10 miljoen euro kregen 257 meerderjarige personen met een beperking uit prioriteitengroep 1 een persoonsvolgend budget. Dit maakt dat de wachtlijsten op volgende prioriteringsdatum staan: voor …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgzwaarte verwijst naar de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft in zijn dagelijks leven. Deze zorgzwaarte wordt bepaald aan de hand van het zorgzwaarte-instrument. Dat instrument bepaalt de hoeveelheid ondersteuning die een persoon met een beperking nodig heeft …

Door Tine van der Vloet op 25 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn

Wanneer personen met een beperking gebruik willen maken van een vergunde zorgaanbieder, is het belangrijk dat hun prijzenbeleid transparant gecommuniceerd wordt aan de gebruikers. Ik merkte op dat deze transparantie vandaag nog niet helemaal op punt staat. Zo staan er bijvoorbeeld nergens …