Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 17 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Sinds 2017 ben ik vragende partij om een plaats op de wachtlijst mee te delen aan personen die wachten op een persoonsvolgend budget. Dit kan eenvoudigweg door een volgnummer of range toe te kennen. Oud-minister Jo Vandeurzen vond dit een goed idee en maakte hier in 2019 middelen voor vrij. Hoewel …

Door Tine van der Vloet op 11 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Met het Zorginvesteringsplan kondigde minister van welzijn, Wouter Beke, aan dat er 20 miljoen euro wordt uitgetrokken voor wachtenden in prioriteitengroep 2. Er werd al een tijdje gesproken over een experiment met deelbudgetten, maar veel duidelijkheid hierover was er nog niet. Daarom besloot ik …

Door Tine van der Vloet op 6 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Herinnert u zich het filmpje ‘Veerkracht in de zorg’ nog? Daarin vertelde Xavier Lesenne, vader van een dochter met een beperking, dat ze moeilijkheden hadden met het vinden van hulp en ondersteuning voor hun dochter. Ik vertelde toen dat de zorg die met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan …

Door Tine van der Vloet op 17 maart 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Op 30 juni 2021 kondigde minister van Welzijn, Wouter Beke het Zorginvesteringsplan aan. Ondertussen is het negen maanden later en kwam Administrateur-Generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), James Van Casteren een stand van zaken geven tijdens de Commissie Welzijn …

Door Tine van der Vloet op 8 maart 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Assistentiehonden maken voor personen met een beperking een wereld van verschil. De meest gekende assistentiehonden zijn de geleidehonden voor blinden, hoorhonden en hulphonden die personen met een motorische beperking helpen dagdagelijkse taken uit te voeren.  In 2016 schreef ik met enkele …

Door Tine van der Vloet op 25 januari 2022, over deze onderwerpen: Welzijn

Ik stelde minister Beke de vraag wat hij vindt van het voorstel om personen die wachten op een persoonsvolgend budget (PVB) een plaats op de wachtlijst toe te kennen. Dit kan naar mijn idee door wachtenden een volgnummer toe te kennen of een range waartussen hij of zij valt. Op die manier weet de …