Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Tine van der Vloet op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Tijdens de bespreking van het jaarverslag jeugdhulp 2017 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 november benadrukte ik de nood aan persoonsvolgende financiering ten behoeve van de noden van minderjarigen. Op die manier kan er net zoals voor meerderjarigen met een datum gewerkt …

Door Tine van der Vloet op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de beleidsbrief en de begroting voor 2019 besproken. Over mijn visie hierin meer in mijn volgende nieuwsbrief, wanneer alles rond is.   Ondertussen heb ik vooral informatie ingewonnen via schriftelijke vragen. Daarbij  kwam ik meer te weten …

Door Tine van der Vloet op 23 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Vroeger werd een geïnterneerde toen hij vrijkwam uit een gevangenis een open plaats bij een voorziening toegewezen. Met de persoonsvolgende financiering veranderde dat. Er kwam een pilootarrest van de Raad van Europa, waarin België aandacht gevraagd wordt voor het gebrek aan gepaste opvang en de …

Door Tine van der Vloet op 22 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Jongeren die een persoonlijk assistent willen inhuren dienen hier gemiddeld meer dan 4 jaar op te wachten. Uit meer gedetailleerde cijfers die ik opvroeg blijkt dat sommigen tot 18 jaar wachten op een persoonlijk assistent. Een minderjarige die 18 jaar moet wachten is tegen dan meerderjarig, en dat …

Door Tine van der Vloet op 20 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

In mei dit jaar bleek uit parlementair werk van mezelf dat 21 miljoen van het voorziene budget voor personen met een beperking niet werd aangewend. Waar het toen nog normaal leek dat dit geld voor éénmalige beleidsinitiatieven werd gebruikt, is er nu, na een nieuwe parlementaire vraag van mijzelf, …

Door Tine van der Vloet op 16 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Deze bestuursperiode werd door de Vlaamse Regering 330 miljoen euro extra voorzien aan uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking. De verdeling hiervan gebeurt op basis van de prioriteitengroep die je meekreeg van het VAPH. Ook nieuw in deze bestuursperiode is dat een deel van het …