Zorgzwaartebepaling bij minderjarigen… hoe ver staat men hier mee?

Door Tine van der Vloet op 22 januari 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Dinsdag stelde ik een vraag in de commissie welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding over de zorgwaartebepaling bij de minderjarigen.

Op de website van het VAPH werd enkele dagen geleden een oproep verspreid waarin het VAPH op zoek is naar minderjarige personen met een handicap die een nieuwe methodiek om zorgzwaarte te bepalen bij minderjarigen willen uittesten.  Deze methodiek zal dan in de toekomst gebruikt worden in de bepaling van de ondersteuningsbehoefte van kinderen en jongeren met een handicap. Het bepalen van deze zorgzwaarte vormt  een onderdeel van de nog uit te werken procedure voor het aanvragen van een persoonsvolgende financiering.

Ik stelde hierover een aantal vragen aan de minister.

Want hoeveel kinderen en of jongeren worden er nu net getest? Wie gaat dat juist doen? Hoe lang duurt zo’n gesprek? Wat gaan ze juist bevragen? Is de timing nog steeds haalbaar om de persoonsvolgende financiering van minderjarige van start te laten gaan in juni 2020? Wil men in de toekomst gaat naar 1 meetinstrument zowel voor de verhoogde kinderbijslag als voor de persoonsvolgende financiering?

De minister gaf ons mee dat men 540 minderjarigen ging testen. 100 van hen werden zelfs 2 maal ingeschaald ter controle voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Het onderzoek zal gebeuren op een wetenschappelijk onderbouwde manier en er worden kinderen en jongeren uit verschillende doelgroepen getest en ook met  verschillende leeftijden.

Tijdens de inschaling zal de inschaler werken met 2 personen die de minderjarige goed kent. De minderjarige mag deelnemen maar hoeft dat niet. Als de minderjarige zelf niet meewerkt aan de inschaling moet de inschaler de minderjarige in kwestie wel observeren gedurende een half uurtje.

In totaal duren de gesprekken maximaal 2u en 45 minuten afhankelijk van de inschaler en de persoon in kwestie. De inschalingen van de zorgzwaartebepaling zal worden uitgevoerd door de MDT‘s ( multidisciplinair team ) erkend door het departement opgroeien en zich richten op minderjarigen.

Het is belangrijk om in de toekomst te komen tot 1 instrument, onderlinge afstemming tussen het VAPH en het departement Opgroeien zal hierin zeer belangrijk zijn.

De analyse van dit onderzoek en de resultaten zal plaatsvinden van juni tot oktober 2020

De minister melde ook dat wat hem betreft de timing ondergeschikt is aan de kwaliteit. De minister wil dat er een goed instrument wordt ontwikkeld voor de zorgzwaartebepaling wat ten gepaste tijde kan worden uitgerold.

Ik vind het heel belangrijk dat als de knoop doorgehakt wordt om de vooropgestelde timing los te laten, dit meteen gecommuniceerd moet worden met het werkveld. Ik gaf de minister als goede raad mee om de onzekerheden op het terrein hierover weg te nemen.

Aangezien er ongeveer 2 jaar geleden ook al een testfase rond het inschalen van zorgzwaarte is geweest, vroeg ik de minister of hij een kijk had op de kosten van dit onderzoek. Helaas kon de minister deze vraag nog niet beantwoorden. Want het blijft voor ons belangrijk dat er zoveel mogelijk middelen gaan naar de mensen en niet naar de structuren. Ik vroeg ook nog even aan de minister of de methodiek die nu op tafel ligt dan wel de juiste methodiek is.

Er zijn toch nog heel wat vraagtekens waar ik met achterblijf. Het blijft een belangrijk onderwerp om ook in de toekomst?? zeker verder mee op te volgen hoe dit allemaal gaat lopen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is