Zorgcontinuïteit? Nog steeds geen gelijke behandeling!

Door Tine van der Vloet op 24 maart 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Al meerdere jaren vraag ik aandacht voor de ongelijkheid tussen minderjarigen met een beperking die worden opgevangen in een internaat van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en diegene die naar één van de negentien internaten van het GO! Onderwijs gaan. Minderjarige personen met een beperking die opgevangen worden in een internaat van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) krijgen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden automatisch een persoonsvolgend budget. Minderjarige jongeren die naar één van de 19 internaten van het GO! gaan, belanden op het ogenblik dat ze meerderjarig worden op een wachtlijst.

Uit bevraging van vorige minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, bleek dat ook hij wou bekijken hoe hij deze ongelijkheid kon wegwerken. Er zou een plan van aanpak worden opgesteld en er zou bekeken worden hoe er tegen 2020 een transitie over een periode van 4 tot 5 jaar kon voorzien worden. Op deze manier zouden jongeren uit GO! Internaten ook de zorgcontinuïteit krijgen die zij verdienen.

Daarom stelde ik minister Beke hierover  een opvolg  schriftelijke vraag. Zo wou ik weten wat de stand van zaken was en hoe ver men met deze transitie stond. Het antwoord van de minister verbaasde mij dan ook. Blijkbaar zijn er geen verdere stappen meer gezet naar de gelijkschakeling van de 2 verschillende types van internaten. Zelfs heeft minister Beke laten weten dat er voorlopig geen verdere initiatieven gepland zijn.

Ik blijf er dan ook bij dat de verschillende behandeling naargelang het soort internaat erg moeilijk te verantwoorden is omdat de ouders vaak geen bewuste keuze maken tussen beide soorten internaten. Ze sturen hun kind gewoon naar het internaat dat het dichtst bij huis is en/of de specifieke zorg kan bieden die hun kind nodig heeft. Ik blijf het dossier van nabij opvolgen en hoop er op dat er toch nog een oplossing komt voor deze minderjarigen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is