Wachtlijst sociale huurwoningen voor kandidaat-huurders met een beperking

Door Tine van der Vloet op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen
Tine van der Vloet commissie wonen

Op 21 februari voerden we in de commissie Wonen, Armoede en Gelijke kansen het debat over de wachtlijst van sociale huurwoningen voor mensen met een beperking. Ondanks grote investeringen deze bestuursperiode in aangepaste en aanpasbare woningen wachten nog heel wat mensen met een beperking op de toewijzing van een sociale woning.

De vraag naar sociale woningen door mensen met een beperking stijgt

Ondanks dat het aanbod aan aangepaste en aanpasbare woningen sterk steeg de voorbije jaren (8% in 2012, 9% in 2013, 10% in 2014, 12% in 2015, 16% in 2016 en liefst 20% in 2017) nam ook de vraag toe. Dat de vraag stijgt heeft enerzijds met de vergrijzing en de stijging van de bevolking te maken. Anderzijds was er de invoering van de persoonsvolgende financiering, waardoor mensen met een beperking meer keuze hebben. We zien dat meer mensen hun budget daarbij in cash opnemen en zo bijvoorbeeld, waar zij vroeger naar een vergunde zorgaanbieder gingen, nu op de woonmarkt/sociale woonmarkt terecht komen.

Welke oplossingen zijn er?

Een eerste oplossing is blijven aanpasbaar en aangepast bouwen. Ondanks dat minister Homans geen mogelijkheid heeft om via VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden) heeft, is er de laatste jaren veel aangepast gebouwd, en dat hoort zo! Een vast quotum opleggen om aangepast te bouwen biedt volgens de minister geen soelaas. Op die manier zouden bepaalde gemeenten aangepast moeten bouwen (wat uiteraard een meerkost meebrengt) terwijl daar bij hen misschien geen nood aan is. De inspanning moet hoog blijven, maar lokaal moet kunnen bekeken worden of aangepast en op welke manier aangepaste woningen nuttig of nodig zijn.

Lokaal is het dan ook belangrijk dat een bestuur weet wat de noden zijn in de eigen gemeente. Sommige gemeentes staan hier ver in, in andere mag er zeker actiever gewerkt worden om hier een duidelijk zicht op te krijgen.

Ik stelde ook nog voor om bij verbouwingen zoveel mogelijk rekening te houden met aanpasbaar of aangepast wonen. Wanneer deuren bijvoorbeeld standaard 1 meter breed zouden gemaakt worden zou dit, wanneer een woning voor iemand met een beperking nodig is, onmiddellijk een oplossing kunnen bieden bij een toewijzing. Ook kan er bij de inrichting van de badkamers steeds rekening gehouden worden dat, wanneer nodig, voldoende ruimte is en kleine aanpassingen kunnen gedaan worden. Kort samengevat; er is al veel gedaan, maar er kan nog veel gedaan worden! Het volledige verslag van de bespreking in de commissie kan je lezen of bekijken via deze link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is