Volgende terbeschikkingstellingen persoonsvolgende budgetten: mei 2019

Door Tine van der Vloet op 4 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet: Volgende terbeschikkingstellingen persoonsvolgende budgetten: mei 2019

In 2019 zal via het uitbreidingsbeleid ruim 100 miljoen euro extra geïnvesteerd worden in niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor meerderjarigen. Een groot deel van dit uitbreidingsbeleid is echter gereserveerd voor automatische toekenningen. Een ander deel wordt verdeeld over de drie prioriteitengroepen. Veel mensen vragen me wanneer deze terbeschikkingstellingen gebeuren. Ik vroeg informatie op bij de minister wanneer dit verwacht kan worden.

Hoeveel schat men toe te kennen?

 

Zoals gezegd gaat heel wat van het uitbreidingsbudget naar automatische toekenningsgroepen, de directe financiering voor geïnterneerden en uitstroom uit revalidatiecentra van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hierna geeft de minister aan dat in 2019 naar schatting nog 23,5 miljoen euro kan ter beschikking gesteld worden in de prioriteitengroepen. Met deze middelen krijgen dit jaar ongeveer 515 personen een persoonsvolgend budget ter beschikking.

 

Wanneer worden deze extra budgetten toegekend?

 

Eén derde van deze middelen is reeds begin dit jaar ter beschikking gesteld. Daarna wordt nog op 2 momenten een uitbreidingsronde voorzien. In de loop van de maand mei wordt nog één vierde van het voorziene budget verdeeld. De overige middelen (vijf twaalfde dus) zullen ter beschikking gesteld worden in het najaar van 2019. Ik ben alvast tevreden dat er met het antwoord op mijn vraag nu duidelijkheid is. De hele vraag en het antwoord van de minister kan je hier lezen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is