Verlenging van de COVID-19 maatregelen voor budgethouders

Door Tine van der Vloet op 28 april 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
Verlenging van de COVID-19 maatregelen voor budgethouders

Tijdens de commissievergadering van 27 april 2021, stelde ik een vraag aan Vlaams minister Wouter Beke over het continueren van de coronamaatregelen voor persoonsvolgende budgetten. Hij vertelde me dat hij kan verzekeren dat er nog steeds een zorgcontinuïteit is voor de gebruikers. Vorige week keurde de Vlaamse Regering een verlenging van deze maatregel goed tot en met 30 juni 2021. Dit betekent dat houders van een persoonlijk-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) tot 25,5 procent bovenop hun jaarbudget kunnen besteden aan COVID-gerelateerde kosten. Hiervoor werd er dit jaar 10 miljoen euro vrijgemaakt, wat volgens minister Beke nog steeds een correcte schatting is.

Ik vroeg ook nog meer informatie over de alternatieven die men nu moest bieden vanuit de vergunde zorgaanbieder. Minister Beke vertelde me dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vaststelt dat er een aantal voorzieningen zijn die aangeven dat de COVID-pandemie een effect op hun werking heeft. Het VAPH zal deze week een bevraging organiseren om dit nader toe te lichten. Het VAPH wil, aldus Beke, nagaan of het collectief overleg voldoende betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen, waarom de ondersteuning niet volledig kan hervat worden en welke alternatieven er kunnen voorzien worden. Er zal ook gevraagd worden of gebruikers voldoende geïnformeerd werden over de mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld het tijdelijk opschorten van hun individuele dienstovereenkomst (IDO), want dit gebeurt momenteel slechts in beperkte mate. 

Ik volg dit met veel belangstelling verder op.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is