Tweede golf betekent geen tweede lock down!

Door Tine van der Vloet op 12 november 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Vandaag werd er in het Vlaams Parlement een vraag gesteld over de personeelsuitval in instellingen voor personen met een beperking. Over dit onderwerp had ik zelf ook een vraag ingediend om te behandelen in de commissie Welzijn. Door de drukke agenda in deze commissie is deze helaas nog niet op de agenda kunnen komen.

Door het sterk stijgend aantal coronabesmettingen is er beslist om ons land op 2 november 2020 terug in lock down te laten gaan. Ook bij de voorzieningen zien ze het aantal besmettingen stijgen. Dit gebeurt helaas niet alleen bij personeel, maar ook bij de cliënten. Helaas is deze stijging ook te zien in de cijfers die op de VAPH-website worden gepubliceerd. Mede door deze redenen is het heeft het VAPH situatie 3 geactiveerd binnen de kaderrichtlijnen. De bedoeling is dat de ondersteuning en dienstverlening verder door kan blijven gaan. Wel is het mogelijk dat het gebruikelijke aanbod wordt  afgebouwd of anders ingevuld wordt. Maar deze aanpassingen mogen zeker niet leiden tot paniek. Want dat is nergens niet voor nodig en dat wilde ik met mijn vraag aan de minister ook zeker niet doen.

Het VAPH wijst er op dat als een budgethouder van PVB of PAB extra kosten maakt gedurende de COVID-19 periode om ondersteuning of zorg thuis te organiseren dat men nog steeds gebruik kan maken van de flankerende maatregelen. Men kan het jaarbudget met 25,5% overschrijden. Ik hoop dat jullie deze weg al hebben gevonden, want ik heb het al meermaals aangekaart dat dit niet zo administratief gemakkelijk is. Ook dit is een werkpuntje voor in de toekomst om nog verder aan te werken. Want ik merk nu dat het werken met een CASH budget nog niet zo evident is voor iedereen.

Ook maakt het VAPH momenteel afspraken met de bijstandsorganisaties, koepelorganisaties van zorgaanbieders, de vereniging voor personen met een handicap, het kabinet van de minister om ook in situatie 3 zoveel mogelijk ondersteuning te blijven bieden en waar het nodig is te zoeken naar alternatieve oplossingen.

De minister wilt een antwoord bieden op de personeelsuitval door een overzichtelijk schema voor voorzieningen wanneer er gebrek aan personeel dreigt of is (het cascadedocument) te publiceren. Dit document moet een leidraad bieden naar oplossingen. In eerste instantie kunnen de voorziening bekijken waar ze eigen personeel op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen inzetten. Verder kan er gekeken worden naar andere kanalen om personeel aan te trekken. Ook kan er gebruik gemaakt worden van vrijwilligers die kunnen helpen waar handen nodig zijn.

Wel is het noodzakelijk dat bij het nemen van maatregelen die invloed hebben op het aanbod van de voorziening er ook moet nagegaan worden of er bij individuele personen met een beperking nood is aan een alternatieve ondersteuning. Wanneer een zorgaanbieder genoodzaakt is om het aanbod te beperken dan kan dit enkel en alleen na voorafgaand overleg met het collectief overlegorgaan (de gebruikersraad). Ik hecht hier dan ook enorm veel belang aan en vind het uiterst belangrijk dat men dit collectief orgaan voldoende ondersteuning geeft om deze beslissingen mee te nemen. Ik merk vaak dat mensen niet weten wie bijvoorbeeld in dat overlegorgaan zit. Daar ligt dus zeker nog wat werk op de plank voor in de toekomst.

Het is dus duidelijk dat, tot in tegenstelling van de eerste golf, het niet de bedoeling is dat in deze tweede golf mensen in de kou blijven staan. Het VAPH probeert er ,samen met de voorzieningen en de bijstandsorganisaties, voor te zorgen dat ondersteuning en zorg blijft geboden worden. En wanneer dit niet mogelijk is er gekeken wordt naar een alternatieve ondersteuning. Op deze manier zou een volledige, langdurige lockdown zonder ondersteuning moeten vermeden worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is